1. Получаване на дипломи на ВСУ

  Уважаеми колеги, всички студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“, които са положили успешно комплексния държавен изпит или са защитили магистърска теза през месец юни 2015 година

  Прочети повече
  2212.2015
 1. Подписване и връчване на дипломи

  Уважаеми колеги, всички студенти, които са положили успешно държавен изпит през месец септември 2015 година и са се дипломирали, трябва задължително да подпишат собственоръчно дипломите

  Прочети повече
  0512.2015
 1. ВСУ “Черноризец Храбър“ - есенна сесия за държавен изпит/защита на магистърски тези

  Държавните изпити ще се проведат на следните дати:14 ноември 2015 (събота) за студентите, обучавани в София15 ноември 2015 (неделя) за студентите, обучавани в Пловдив Право на

  Прочети повече
  1609.2015
 1. Есенна сесия за държавни изпити 2015 г. и консултации

  Уважаеми колеги, На основание на Заповед на Ректора РО2/406 от 1 август 2015 година студентите, които са ПРЕМИНАЛИ ВСИЧКИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ и са ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО

  Прочети повече
  0409.2015
 1. Есенна сесия за държавни изпити 2015 г.

  Уважаеми колеги, На основание на Заповед на Ректора РО2/406 от 1 август 2015 година студентите, които са ПРЕМИНАЛИ ВСИЧКИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ и са ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО

  Прочети повече
  0408.2015
 1. Извънредна ликвидационна сесия Септември 2015 г.

  Извънредната ликвидационна сесия ще се проведе в Пловдив в периода от 01.09.2015 г. до 20.09.2015 г., по Заповед Р02/ 404 от 24.07.2015 г. на Ректора

  Прочети повече
  0108.2015
 1. Извънредна ликвидационна сесия Юни – Юли 2015 г. за изпити от предходни години

  Извънредната ликвидационна сесия ще даде възможност за вземане на изпити от предходни години в периода от 30.05.2015 г. до 02.08.2015 г., по Заповед Р02/ 380

  Прочети повече
  0707.2015
 1. Подписване на дипломи за професионален бакалавър

  Всички студенти, които са положили успешно държавен изпит през месец май 2015 година и са се дипломирали, трябва задължително да подпишат собственоръчно дипломите си за

  Прочети повече
  0107.2015
 1. ЕКИУ се преобразува в специализирано Европейско висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ)

  С решение на Народното събрание от 21.05.2015 г. Европейският колеж по икономика и управление (ЕКИУ) се преобразува в специализирано Европейско висше училище по икономика и

  Прочети повече
  2105.2015
 1. Държавен изпит по специалността за всички специалности за ОКС "Професионален бакалавър"

  Държавен изпит по СПЕЦИАЛНОСТТА за ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ за ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” на 16.05.2015 /събота/ от 10:00 часа.Срок за записване – 23.04.2015 – 05.05.2015 г.     Държавен изпит

  Прочети повече
  2304.2015
 1. Извънредна сесия за невзети изпити от предходни години в ЕКИУ-Пловдив през Март - Април

  В периода от 10 март до 30 април 2015 г. ще се проведе ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ по голяма част от Дисциплините в Учебните планове за

  Прочети повече
  0804.2015
 1. Втора сесия за държавен изпит / защита на магистърска теза

  Държавният изпит и защита на магистърска теза на студентите от междуинституционалните магистърски програми към ВСУ „Черноризец Храбър“ приключили обучението си по учебен план ще се

  Прочети повече
  0704.2015
 1. Семестриални такси

  Семестриалната такса за летен семестър следва да бъде заплатена до 23.02.2015 г. по банков път на:   IBANBG42FINV91501000158610 BICFINVBGSF Титуляр на сметката: Европейски колеж по икономика и управление.   При внасяне

  Прочети повече
  0502.2015
 1. Втора ликвидационна възможност за изпити от предходни години.

  Втора ликвидационна възможност за изпити от предходни години. Пълен списък на изпитите тук

  Прочети повече
  2701.2015
 1. Официално връчване на ДИПЛОМИТЕ за завършена ОКС "професионален бакалавър"

  21 февруари 2015 г. ВИПУСК 2014   *Тогите се получават и връщат срещу подпис на студента!

  Прочети повече
  2101.2015
 1. Официално връчване на дипломите за степен професионален бакалавър

   Официално връчване на дипломите за степен професионален бакалавър Всички студенти, които са положили успешно държавен изпит през месец октомври и ноември 2014 година, трябва задължително да

  Прочети повече
  0801.2015
 1. Първа ликвидационна възможност през януари 2015г. за изпити от предходни години.

  Първа ликвидационна възможност през януари 2015г. за изпити от предходни години. Пълен списък ТУК!

  Прочети повече
  0801.2015
 1. Получаване на дипломи за завършена ОКС „магистър“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ от пролетната сесия (31 май 2014)

  Дипломите за завършена окс „магистър“ на студентите, дипломирани на 31 май 2014 г. могат да бъдат получени в отдел „Студенти и специализанти“ на Европейския колеж

  Прочети повече
  0312.2014
 1. Резултати от проведения на 02.11.2014 държавен изпит за всички специалности

  Бизнес Администрация, редовна форма Бизнес Администрация, задочна форма Корпоративна икономика, редовна форма Корпоративна икономика, задочна форма Маркетинг, редовна форма Маркетинг, задочна форма Мениджмънт на туристически услуги, задочна форма Счетоводство и контрол, редовна

  Прочети повече
  0311.2014
 1. Очни занятия за ЗАДОЧНО обучение

  Очните занятия за ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ще се проведат по следния график:   * Семестриалните такси се заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО по банков път на следната банкова сметка:   Първа инвестиционна банка

  Прочети повече
  3007.2014
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4