1. Държавни изпити - за всички студенти и всички специалности за ОКС "Професионален бакалавър" - Пловдив, май 2016 г.

  Държавен изпит по специалността за всички специалности за ОКС "Професионален бакалавър" на 28.05.2016 г. /събота/ от 10.00 часа, в сградата на ЕВУИМ - Пловдив, ул.

  Прочети повече
  0405.2016
 1. Държавен изпит по специалността за всички специалности за ОКС "Професионален бакалавър"

  Държавен изпит по специалността за всички специалности за ОКС "Професионален бакалавър" на 28.05.2016 г. /събота/. Срок за записване – 25.04.2016 – 20.05.2016 г.   Държавен изпит

  Прочети повече
  2203.2016
 1. Извънредни ликвидационни сесии и Държавни изпити за ОКС "Професионален бакалавър" до края на 2016 г.

  Във връзка с наближаването на крайните срокове за Извънредни ликвидационни сесии и Държавни изпити за специалностите от ОКС "Професионален бакалавър" и закриването на съставния Колеж

  Прочети повече
  0903.2016
 1. Семестриални такси за летен семестър 2016

  Уважаеми колеги, във връзка със стартиране на летния семестър на академичната 2015/2016 година, Ви напомняме, че таксата за обучение трябва да бъде заплатена преди началото

  Прочети повече
  2502.2016
 1. Извънредна ликвидационна сесия Януари - Февруари 2016г.

  Извънредната ликвидационна сесия ще се проведе в Пловдив и в София в периода от 30.01.2016 г. до 28.02.2016 г.  За явяване на всеки изпит от Извънредната

  Прочети повече
  1002.2016
 1. Получаване на дипломи на ВСУ

  Уважаеми колеги, всички студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“, които са положили успешно комплексния държавен изпит или са защитили магистърска теза през месец юни 2015 година

  Прочети повече
  2212.2015
 1. Подписване и връчване на дипломи

  Уважаеми колеги, всички студенти, които са положили успешно държавен изпит през месец септември 2015 година и са се дипломирали, трябва задължително да подпишат собственоръчно дипломите

  Прочети повече
  0512.2015
 1. ВСУ “Черноризец Храбър“ - есенна сесия за държавен изпит/защита на магистърски тези

  Държавните изпити ще се проведат на следните дати:14 ноември 2015 (събота) за студентите, обучавани в София15 ноември 2015 (неделя) за студентите, обучавани в Пловдив Право на

  Прочети повече
  1609.2015
 1. Есенна сесия за държавни изпити 2015 г. и консултации

  Уважаеми колеги, На основание на Заповед на Ректора РО2/406 от 1 август 2015 година студентите, които са ПРЕМИНАЛИ ВСИЧКИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ и са ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО

  Прочети повече
  0409.2015
 1. Есенна сесия за държавни изпити 2015 г.

  Уважаеми колеги, На основание на Заповед на Ректора РО2/406 от 1 август 2015 година студентите, които са ПРЕМИНАЛИ ВСИЧКИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ и са ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО

  Прочети повече
  0408.2015
 1. Извънредна ликвидационна сесия Септември 2015 г.

  Извънредната ликвидационна сесия ще се проведе в Пловдив в периода от 01.09.2015 г. до 20.09.2015 г., по Заповед Р02/ 404 от 24.07.2015 г. на Ректора

  Прочети повече
  0108.2015
 1. Извънредна ликвидационна сесия Юни – Юли 2015 г. за изпити от предходни години

  Извънредната ликвидационна сесия ще даде възможност за вземане на изпити от предходни години в периода от 30.05.2015 г. до 02.08.2015 г., по Заповед Р02/ 380

  Прочети повече
  0707.2015
 1. Подписване на дипломи за професионален бакалавър

  Всички студенти, които са положили успешно държавен изпит през месец май 2015 година и са се дипломирали, трябва задължително да подпишат собственоръчно дипломите си за

  Прочети повече
  0107.2015
 1. ЕКИУ се преобразува в специализирано Европейско висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ)

  С решение на Народното събрание от 21.05.2015 г. Европейският колеж по икономика и управление (ЕКИУ) се преобразува в специализирано Европейско висше училище по икономика и

  Прочети повече
  2105.2015
 1. Държавен изпит по специалността за всички специалности за ОКС "Професионален бакалавър"

  Държавен изпит по СПЕЦИАЛНОСТТА за ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ за ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” на 16.05.2015 /събота/ от 10:00 часа.Срок за записване – 23.04.2015 – 05.05.2015 г.     Държавен изпит

  Прочети повече
  2304.2015
 1. Извънредна сесия за невзети изпити от предходни години в ЕКИУ-Пловдив през Март - Април

  В периода от 10 март до 30 април 2015 г. ще се проведе ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ по голяма част от Дисциплините в Учебните планове за

  Прочети повече
  0804.2015
 1. Втора сесия за държавен изпит / защита на магистърска теза

  Държавният изпит и защита на магистърска теза на студентите от междуинституционалните магистърски програми към ВСУ „Черноризец Храбър“ приключили обучението си по учебен план ще се

  Прочети повече
  0704.2015
 1. Семестриални такси

  Семестриалната такса за летен семестър следва да бъде заплатена до 23.02.2015 г. по банков път на:   IBANBG42FINV91501000158610 BICFINVBGSF Титуляр на сметката: Европейски колеж по икономика и управление.   При внасяне

  Прочети повече
  0502.2015
 1. Втора ликвидационна възможност за изпити от предходни години.

  Втора ликвидационна възможност за изпити от предходни години. Пълен списък на изпитите тук

  Прочети повече
  2701.2015
 1. Официално връчване на ДИПЛОМИТЕ за завършена ОКС "професионален бакалавър"

  21 февруари 2015 г. ВИПУСК 2014   *Тогите се получават и връщат срещу подпис на студента!

  Прочети повече
  2101.2015
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4