1. "Глобалният интерфейс на българина - рискове и възможности" - майсторски клас с Илиян Василев

  Глобалният интерфейс на българина - рискове и възможности е темата на публичната лекция на Илиян Василев, един от водещите анализатори и доказани експерти в областта на

  Прочети повече
  2201.2018
 1. Извънредна ликвидационна сесия ЯНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2018 г.

  Уважаеми колеги, В периода от 27.01.2018 г. до 28.02.2018 г. Ръководството на ЕВУИМ предоставя възможност на своите семестриално завършили студенти, които не са си изпълнили ангажиментите

  Прочети повече
  2201.2018
 1. ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ И СТЕПЕН „МАГИСТЪР“ НА 09.12.2017 г.

  Уважаеми колеги, всички студенти, които са положили успешно държавни изпити през есенната дипломационна сесия на 2017 година и са се дипломирали, трябва задължително да проверят

  Прочети повече
  2211.2017
 1. Редовна, поправителна и годишна ликвидационна сесия юни-юли 2017 г.

  Уважаеми колеги, редовната и поправителната сесия за летния семестър, както и годишната ликвидационна сесия за 2016/2017 г. ще се проведат в Пловдив и София в

  Прочети повече
  1705.2017
 1. Подписване и връчване на дипломи за завършена ОКС „Магистър“ на ВСУ „Ч. Храбър“ от есенна сесия (декември 2016 г.)

  Уважаеми колеги, всички студенти от междуинституционалните магистърски програми на ЕВУИМ и ВСУ „Черноризец Храбър“, които са се дипломирали успешно през месец декември 2016 година, трябва задължително

  Прочети повече
  1005.2017
 1. Проект по „Студентски стипендии - фаза 1”

      Уважаеми студенти, От 17 април 2017 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии

  Прочети повече
  1304.2017
 1. Дати за държавни изпити

  Пролетна дипломантска сесия: 02 април - изпит по чужд език (приемане на документи от 20 март до 30 март 2017 г.) 08 април - изпит по специалността

  Прочети повече
  0803.2017
 1. Подписване и връчване на дипломи

  Уважаеми колеги, всички магистри, които са се дипломирали успешно през месец ноември 2016 година, трябва задължително да подпишат собственоръчно дипломите си за висше образование в

  Прочети повече
  1602.2017
 1. ДИПЛОМИРАНЕ на Випуск 2016 г. професионален бакалавър

  Уважаеми колеги, всички студенти, които са положили успешно ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ през декември 2016 година и са се дипломирали, трябва задължително да подпишат собственоръчно и да

  Прочети повече
  0702.2017
 1. Нови административни такси за календарната 2017 година

  Уважаеми студенти,На основание Заповед № РО2/0003 от 09.01.2017г. на Ректора са валидни нови административни такси за календарната 2017 година (от 01 януари до 31 декември

  Прочети повече
  1301.2017
 1. Официално връчване на дипломите за степен „Професионален бакалавър“ и степен „Бакалавър“ на 18.12.2016

  Уважаеми колеги, всички студенти, които са положили успешно държавни изпити през месец октомври 2016 година и са се дипломирали, трябва задължително да проверят лично и

  Прочети повече
  0612.2016
 1. Държавни изпити магистри Варненски свободен университет "Черноризец храбър"

  Държавните изпити/ защитата на магистърски тези ще се проведат: в град Пловдив: на 10.12.2016 г. от 09:00 часа, в зала 2 - Държавен изпит; на 10.12.2016 г. от 09:30 часа,

  Прочети повече
  3011.2016
 1. Консултации и Конспекти за Държавни изпити за "Професионален бакалавър"

  ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ   Последна дипломантска сесия за ОКС "Професионален бакалавър" 10 декември - от 10:00 ч. изпит по чужд език (приемане на документи от 1 декември

  Прочети повече
  2911.2016
 1. Откриване на учебната година 2016-2017

  Уважаеми колеги първокурсници, от името на Академичното ръководство на ЕВУИМ Ви поздравяваме с откриването на учебната 2016/2017 година! Официалното откриване на годината ще започне в 10:00

  Прочети повече
  0610.2016
 1. Държавен изпит по специалността - 01.10.2016г. (събота) - Пловдив и София

  Изпитите по Специалността за „Бакалаври“ на ЕВУИМ и „Професионални бакалаври“ на ЕКИУ ще се проведат на 01.10.2016 г. (събота) едновременно в София и Пловдив, както

  Прочети повече
  2609.2016
 1. Държавен изпит по чужд език - 18.09.2016г. (неделя) - Пловдив и София

  Изпитите по Чужд език (английски, руски, френски, немски и др.) за „Бакалаври“ на ЕВУИМ и „Професионални бакалаври“ на ЕКИУ ще се проведат на 18.09.2016 г.

  Прочети повече
  1309.2016
 1. Извънредна ликвидационна сесия - Септември 2016 г.

  Извънредната ликвидационна сесия ще се проведе в Пловдив и в София в периода от 7.09.2016 г. до 20.09.2016 г., по Заповеди Р02/105 от 21.07.2016 г.

  Прочети повече
  0708.2016
 1. Подписване на дипломи

  Уважаеми колеги, всички студенти, които са положили успешно държавни изпити през месец май 2016 година и са се дипломирали, трябва задължително да проверят лично и

  Прочети повече
  1507.2016
 1. Извънредна ликвидационна сесия Юни - Юли 2016 г.

  Извънредната ликвидационна сесия ще се проведе в Пловдив и в София в периода от 11.06.2016 г. до 24.07.2016 г. и е валидна за всички семестриално

  Прочети повече
  3005.2016
 1. Официално връчване на дипломите за завършена ОКС „магистър“ на ВСУ „Ч. Храбър“ от есенна сесия (ноември 2015) на 28 май 2016 г.

  Всички студенти, които са се дипломирали успешно през месец ноември 2015 година, трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да подпишат СОБСТВЕНОРЪЧНО дипломите си за висше образование в гр. Пловдив,

  Прочети повече
  1705.2016
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4