ВАЖНО: за Дипломационната сесия през месец септември

Напомняме, че датите за Държавни изпити ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ ще се проведат, както следва:

 • 16 септември 2017 г. - изпит по чужд език, който ще се проведе в СОФИЯ от 11.00 ч. Срок за приемане на документи от 04 септември до 11 септември 2017 г.
 • 30 септември 2017 г. - изпит по специалността, който ще се проведе едновременно в София и Пловдив, както следва:

 Пловдив - от 10.00 ч. до 13.00 ч.
 София - от 10.00 ч. до 13.00 ч.
 Срок за приемане на документи от 04 септември до 25 септември 2017 г.

Държавни изпитни комисии (ДИК) за есенните дипломантски сесии на
ОКС „Бакалавър“:

ДИК с Председател доц. д-р Жан Виденов (и член – доц. д-р Валентин Вацев) – за Държавния изпит по Английски език, насрочен за 16 септември в София – за дипломантите от Специалност МТ (както и правоимащи от ВСИЧКИ Бакалавърски Специалности).
ДИК с Председател доц. д-р Валентина Семерджиева ( и членове - доц. д-р Пламен Павлов и доц. д-р Христо Памукчиев) – за Държавния изпит, насрочен за 30 септември в София за правоимащите студенти от ВСИЧКИ Специалности в ОКС „Бакалавър“.
ДИК с Председател доц. д-р Анатолий Асенов ( и членове – доц. д-р Иван Соколов и доц. д-р Ваня Георгиева) – за Държавния изпит, насрочен за 30 септември в Пловдив за правоимащите студенти от Специалностите в Направление ИКОНОМИКА в ОКС „Бакалавър“.
ДИК с Председател доц. д-р Златин Киряков ( и членове – доц. д-р Жан Виденов и доц. д-р Валентин Вацев) – за Държавния изпит, насрочен на 30 септември в Пловдив за правоимащите студенти от Специалностите в Направление АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ в ОКС „Бакалавър“.

Напомняме, че датите за Държавни изпити и защита на Магистърски Тези ЗА ОКС „МАГИСТЪР“ ще се проведат, както следва:

 • 30 септември 2017 г. - защита на магистърски тези, която ще се проведе в СОФИЯ от 10.30 ч. Срок за приемане на готовите магистърски тези (ДВА хартиени оригинала и ЕДИН електронен вариант на диск) до 31 август 2017 г.
 • 30 септември 2017 г. - изпит по специалността, който ще се проведе едновременно в София и Пловдив, както следва:

Пловдив - от 10.00 часа до 13.00 часа.
София - от 10.00 часа до 13.00 часа.
Срок за приемане на документи от 04 септември до 25 септември 2017 г.

Държавни изпитни комисии (ДИК) за есенните дипломантски сесии на
ОКС „Магистър“:

 ДИК с Председател доц. д-р Цветан Коцев ( и членове – проф. д-р Митко Димитров и проф. д-р Желка Генова) – за защитата на Магистърски Тези и за полагането на Изпит, насрочени за 30 септември в София от правоимащи студенти в ОКС „Магистър“.

ДИК с Председател доц. д-р Веселин Лулански ( и членове – проф. д-р Виктор Христов и доц. д-р Иван Цанов) – за Държавния изпит, насрочен за 30 септември в Пловдив за правоимащите студенти в ОКС „Магистър“.

Консултациите ще се проведат, както следва:

Пловдив, ул. Задруга №18
За Английски език:
Ръководител: доц. д-р Жан Виденов
09.09.2017 г. (събота)
10.00 часа
зала 3
Професионално направление „Икономика“
ОКС „Бакалавър“
Специалности: Финанси и счетоводство и Маркетинг и продажби
Ръководител: доц. д-р Анатолий Асенов
10.09.2017 г. (неделя)
11.00 часа
зала 4
Професионално направление „Администрация и управление“
ОКС „Бакалавър“
Специалности: Бизнес мениджмънт и Мениджмънт в туризма
Ръководител: доц. д-р Златин Киряков
02.09.2017 г. (събота)
9.00 часа
зала 1
ОКС „Магистър“
Специалности: всички
Ръководител: доц. д-р Веселин Лулански
09.09.2017 г. (събота)
10.30 часа
зала 4
София, ул. „5006“ №2
За Английски език:
Ръководител: доц. д-р Валентин Вацев

09.09.2017 г. (събота)
10.00 часа
зала 101

ОКС „Бакалавър“
Специалности: Всички
Ръководител: доц. д-р Валентина Семерджиева
09.09.2017 г. (събота)
10.00 часа
зала 201
ОКС „Магистър“
Специалности: всички
Ръководител: доц. д-р Цветан Коцев
02.09.2017 г. (събота)
11.00 часа
зала 101

Право на явяване на държавен изпит или защита на магистърска теза имат всички студенти, които са положили успешно семестриалните си изпити по учебен план.

Студентите, които ще се явяват на Държавен изпит, следва да подадат следните документи:

Записване за ПЪРВО ЯВЯВАНЕ на държавен изпит:
1. Заявление (взема се от Отдел „Студенти и специализанти“);
2. Копие на лична карта;
3. Снимки - 2 броя, с размер 3,5/4,5 см, матирани. Едната трябва да бъде надписана с името и факултетния номер на студента.
4. Платена такса за държавен изпит - в размер на 360 лв. за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за 2 семестъра.
Таксата се заплаща задължително в касата на ЕВУИМ след проверка на оценките в Отдел „Студенти и специализанти”;
5. Студентска книжка;

Записване за ВТОРО ЯВЯВАНЕ става със следните документи:
1. Заявление (взема се от Отдел „Студенти и специализанти“);
2. Копие на лична карта;
3. Студентска книжка.

В началото на изпита се проверяват личните документи на явилите се (които изпитваните трябва да носят у себе си), което изисква явяване навреме, преди обявения час за начало на изпита.

Утвърдените конспекти и литература:
• ОКС „Бакалавър“ - тук
• ОКС „Магистър“ - тук

 

0509.2017
Още новини
 1. Издаване на академични справки

  Уважаеми студенти, за запитвания относно издаване на академични справки, уверения или неполучени дипломи за средно образование, пишете на info@ehsem.org.

  Прочети повече
  0906.2021
 2. Дипломационна сесия през септември 2020г

  Уважаеми студенти, Със заповед №ро2/020 от 08 юни 2020 г. Ректорът потвърди датите за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – 26 септември 2020 г. (по специалността) и 19 септември

  Прочети повече
  1206.2020
 3. ИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия 27,28,29 юли 2020 г.

  Уважаеми колеги, в периода 27,28,29 юли 2020 г., ще се проведеИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия за семестриално завършили и за действащистуденти, които имат невзети изпити от предходни учебни години.Право

  Прочети повече
  2705.2020
 4. ЛЕВОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА ЕВУИМ

  От името на Ректора на ЕВУИМ доцент д-р Цветан Коцев информираме партньорите, клиентите, студентите и служителите на нашето висше училище, че поради сливането на обслужващите

  Прочети повече
  2105.2020
 5. Удължаване на отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  1304.2020
 6. Удължаване срокът за отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  2603.2020
 •