ВАЖНО: за Дипломационната сесия през месец септември-октомври 2018 г.

Със заповед №ро2/076 от 30 август 2018 г. Ректорът потвърди датите за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 6 октомври 2018 г. от 10:00 (по Специалността) и 29 септември 2018 г. от 10:00 (по Английски език), както и за предварителните консултации на 15 септември 2018 г. от 11:00 ч., за ДИК 1 – аудитория 2; за ДИК 3 – зала 3; за ДИК 5 - зала 4, а за ДИК 2 – зала 203; за ДИК 4 – зала 204;
Със същата заповед са утвърдени съставите на Държавните изпитни комисии и реда за изпитване и оценяване.
ДИК 1 (по специалността за Бакалаври и Магистри в направление „Икономика“) с Председател: доц. Анатолий Асенов и членове: доц. Павел Паскалев, доц. Георги Богоев и А. Георгиева – специалист от практиката (консултация – в аудитория 2)
ДИК 2 (по специалността за Бакалаври и Магистри в направление „Икономика“) с Председател: проф. Виктор Христов и членове: доц. Иван Соколов, доц. Валентина Семерджиева и Б. Христов – специалист от практиката (консултация – зала 203)
ДИК 3 (по специалността за Бакалаври и Магистри в направление „Администрация и управление“) с Председател: проф. Желка Генова и членове: доц. Веселин Лулански,
доц. Пламен Павлов и Г. Колаксъзов – специалист от практиката (консултация – зала 3)
ДИК 4 (по специалността за Бакалаври и Магистри в направление „Администрация и управление“) с Председател: проф. Иван Цанов и членове: проф. Златин Киряков, доц. Ася Панджерова и О. Дочев – специалист от практиката (консултация – зала 204)
ДИК 5 (по Английски език – задължителен за Бакалаври от специалност „Мениджмънт в туризма“ и по желание за всички останали Бакалаври) с Председател: доц. Жан Виденов и членове: Невена Стоянова и Ирина Ирибозова (консултация – зала 4)

Напомняме, че крайният срок за подаване на заявления и заплащане на дипломационна такса от 360 лв. е 27 септември 2018 г. за изпита по Английски език, а 4 октомври 2018 г. за изпитите по специалността. Подават се по места, както следва:
• ДИК 1, ДИК 3 И ДИК 5 - при инспектор Ралица Иванова
• ДИК 2, ДИК 4 - при инспектор Надка Янкова

Държавният изпит по Английски език ще бъде проведен по стандартизиран тест (с оценки и по раздели).
Държавните изпити по специалността ще се проведат по изпитни билети (за всяка специалност два конспектни въпроса, избрани от студент на случаен принцип).
Официални разяснения ще бъдат дадени на обявените предизпитни консултации.

0309.2018
Още новини
 1. Дипломационна сесия през септември 2020г

  Уважаеми студенти, Със заповед №ро2/020 от 08 юни 2020 г. Ректорът потвърди датите за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – 26 септември 2020 г. (по специалността) и 19 септември

  Прочети повече
  1206.2020
 2. ИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия 27,28,29 юли 2020 г.

  Уважаеми колеги, в периода 27,28,29 юли 2020 г., ще се проведеИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия за семестриално завършили и за действащистуденти, които имат невзети изпити от предходни учебни години.Право

  Прочети повече
  2705.2020
 3. ЛЕВОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА ЕВУИМ

  От името на Ректора на ЕВУИМ доцент д-р Цветан Коцев информираме партньорите, клиентите, студентите и служителите на нашето висше училище, че поради сливането на обслужващите

  Прочети повече
  2105.2020
 4. Удължаване на отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  1304.2020
 5. Удължаване срокът за отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  2603.2020
 6. Отмяна на аудиторните занятия

  На основание Заповед No Р02/011 на Ректора на ЕВУИМ от 13.03.2020г. и Решението на НС за въвеждане на едномесечно извънредно положение в страната във връзка с

  Прочети повече
  1303.2020
 •