ВАЖНО: за Дипломационната сесия през месец септември-октомври 2018 г.

Със заповед №ро2/076 от 30 август 2018 г. Ректорът потвърди датите за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - 6 октомври 2018 г. от 10:00 (по Специалността) и 29 септември 2018 г. от 10:00 (по Английски език), както и за предварителните консултации на 15 септември 2018 г. от 11:00 ч., за ДИК 1 – аудитория 2; за ДИК 3 – зала 3; за ДИК 5 - зала 4, а за ДИК 2 – зала 203; за ДИК 4 – зала 204;
Със същата заповед са утвърдени съставите на Държавните изпитни комисии и реда за изпитване и оценяване.
ДИК 1 (по специалността за Бакалаври и Магистри в направление „Икономика“) с Председател: доц. Анатолий Асенов и членове: доц. Павел Паскалев, доц. Георги Богоев и А. Георгиева – специалист от практиката (консултация – в аудитория 2)
ДИК 2 (по специалността за Бакалаври и Магистри в направление „Икономика“) с Председател: проф. Виктор Христов и членове: доц. Иван Соколов, доц. Валентина Семерджиева и Б. Христов – специалист от практиката (консултация – зала 203)
ДИК 3 (по специалността за Бакалаври и Магистри в направление „Администрация и управление“) с Председател: проф. Желка Генова и членове: доц. Веселин Лулански,
доц. Пламен Павлов и Г. Колаксъзов – специалист от практиката (консултация – зала 3)
ДИК 4 (по специалността за Бакалаври и Магистри в направление „Администрация и управление“) с Председател: проф. Иван Цанов и членове: проф. Златин Киряков, доц. Ася Панджерова и О. Дочев – специалист от практиката (консултация – зала 204)
ДИК 5 (по Английски език – задължителен за Бакалаври от специалност „Мениджмънт в туризма“ и по желание за всички останали Бакалаври) с Председател: доц. Жан Виденов и членове: Невена Стоянова и Ирина Ирибозова (консултация – зала 4)

Напомняме, че крайният срок за подаване на заявления и заплащане на дипломационна такса от 360 лв. е 27 септември 2018 г. за изпита по Английски език, а 4 октомври 2018 г. за изпитите по специалността. Подават се по места, както следва:
• ДИК 1, ДИК 3 И ДИК 5 - при инспектор Ралица Иванова
• ДИК 2, ДИК 4 - при инспектор Надка Янкова

Държавният изпит по Английски език ще бъде проведен по стандартизиран тест (с оценки и по раздели).
Държавните изпити по специалността ще се проведат по изпитни билети (за всяка специалност два конспектни въпроса, избрани от студент на случаен принцип).
Официални разяснения ще бъдат дадени на обявените предизпитни консултации.

0309.2018
Още новини
 1. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт стартира партньорство с фитнес центрове Атлетик Фитнес.

  Ние вярваме в нашите студенти и винаги се стараем да предлагаме най-добрите условия за тяхното личностно и професионално развитие. Именно това стои зад идеята на

  Прочети повече
  2506.2019
 2. Временно спиране на достъпа до сайта и E-class

  Уважаеми колеги,поради технически причини, на 11.06.2019 г., вторник, от 18:00 до 23:00, сайтът на висшето училище ehsem.bg и електронната система E-class няма да бъдат достъпни. Извиняваме

  Прочети повече
  0606.2019
 3. Неучебни и неработни дни

  Уважаеми колеги, със заповед на Ръководството на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се обявяват за неприсъствени, неучебни и неработни следните дни през месеците

  Прочети повече
  2304.2019
 4. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

    ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“; дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Педагогическата квалификация

  Прочети повече
  2603.2019
 5. ДИПЛОМАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

  Уважаеми студенти,пролетната дипломационна сесия ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ ще се проведе в Пловдив, както следва: 11 МАЙ 2019 г. – комплексен държавен изпит по специалността

  Прочети повече
  2203.2019
 6. ЕВУИМ с поредна положителна акредитация от НАОА

  Уважаеми колеги, Националната агенция за оценяване и акредитация излезе с положително становище относно откритата процедура на Европейското висше училище за програмна акредитация на професионалните направления „Икономика“

  Прочети повече
  1203.2019
 •