ВАЖНО: Поправителен Държавен изпит за БАКАЛАВРИ през месец ОКТОМВРИ 2017 г.

Със заповед на Ректора №ро2/ 135 от 03.10.2017г. са назначени дати за Поправителна сесия на Държавни изпити ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“, за студенти, които са били протоколирани - но не са получили положителни оценки – от ДИ (проведени на 16 и 30 септември 2017 г.), които ще се проведат, както следва:
21 октомври 2017 г. - изпит по чужд език, който ще се проведе в Пловдив от 16.00 ч. Срок за приемане на документи до 19 октомври 2017 г.
28 октомври 2017 г. - изпит по специалността, който ще се проведе в Пловдив от 10.30 ч. до 13.30 ч. Срок за приемане на документи до 26 октомври 2017 г.

Държавни изпитни комисии (ДИК) за поправителната дипломантска сесия на
ОКС „Бакалавър“:

ДИК с Председател доц. д-р Жан Виденов (и членове – И. Ирибозова, Н. Стоянова) – за Държавния изпит по Английски език, насрочен за 21 октомври в Пловдив – за дипломантите от Специалност МТ.
ДИК с Председател доц. д-р Валентина Семерджиева ( и членове - доц. д-р Пламен Павлов и доц. д-р Анатолий Асенов) – за Държавния изпит, насрочен за 28 октомври в Пловдив за правоимащите студенти от ВСИЧКИ Специалности в ОКС „Бакалавър“.

Студентите, които ще се явяват на тези Държавни изпити, следва да подадат лично Заявление в Отдел „Студенти и специализанти“ в описаните по-горе срокове.

0410.2017
Още новини
 1. Издаване на академични справки

  Уважаеми студенти, за запитвания относно издаване на академични справки, уверения или неполучени дипломи за средно образование, пишете на info@ehsem.org.

  Прочети повече
  0906.2021
 2. Дипломационна сесия през септември 2020г

  Уважаеми студенти, Със заповед №ро2/020 от 08 юни 2020 г. Ректорът потвърди датите за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – 26 септември 2020 г. (по специалността) и 19 септември

  Прочети повече
  1206.2020
 3. ИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия 27,28,29 юли 2020 г.

  Уважаеми колеги, в периода 27,28,29 юли 2020 г., ще се проведеИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия за семестриално завършили и за действащистуденти, които имат невзети изпити от предходни учебни години.Право

  Прочети повече
  2705.2020
 4. ЛЕВОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА ЕВУИМ

  От името на Ректора на ЕВУИМ доцент д-р Цветан Коцев информираме партньорите, клиентите, студентите и служителите на нашето висше училище, че поради сливането на обслужващите

  Прочети повече
  2105.2020
 5. Удължаване на отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  1304.2020
 6. Удължаване срокът за отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  2603.2020
 •