Такси за обучение

Базовата такса за обучение в ЕВУИМ, валидна за бакалаври и магистри, приети за обучение в ЕВУИМ през академичната 2018-2019 година (граждани на България и на други страни-членки на ЕС) е определена със заповед № PO2-0013/19.01.2017 г. на Ректора на ЕВУИМ. Таксата за обучение е годишна – в размер на 2 640 лв. (две хиляди щестотин и четиридесет лева) за всяка учебна година.

Таксата е платима на четири вноски (преди началото и преди края на всеки пореден семестър) по 660 лева, в брой или по банков път.

В годишната академична такса се включва:

1. Право на по две явявания (и оценявания) по всяка учебна дисциплина от валидния учебен план на студента за 2018/2019 академична година (едно редовно и едно поправително).

2. Достъп до задължителните информационни ресурси по отделните курсове.

3. Достъп и използване на услугите на Центъра за кариерно развитие към ЕВУИМ.

4. Достъп и използване на услугитен и ресурсите на Библиотечния център.

5. Достъп до онлайн-платформата Microsoft Office 365 и даване на възможност за инсталиране на лицензиран офис-пакет на до 5 устройства на студента за периода на следване.

6. Високоскоростен интернет достъп през Wi-Fi в базите на ЕВУИМ в Пловдив, София и Оризари.

7. Персонален студентски имейл адрес.

8. ISIC карта, гарантираща достъп до преференциални цени в търговските обекти и на висшето училище и до отстъпки от цените на партньорски организации.

9. Административно обслужване на учебния процес в академичните бази на ЕВУИМ.

10. Безплатно използване на спортната база на ЕВУИМ в Оризари.