1. Начало
  2. Кандидат-студенти
  3. Такси за обучение

Такси за обучение

Базовата такса за обучение в ЕВУИМ, валидна за бакалаври и магистри, приети за обучение в ЕВУИМ през академичната 2019-2020 година (граждани на България и на други страни-членки на ЕС) е определена със заповед №Р02-005/25.02.2019 г. на Ректора на ЕВУИМ. Таксата за обучение е годишна – в размер на 2 640 лв. (две хиляди шестотин и четиридесет лева) за всяка учебна година.

Първата такса за обучение е равна на половината от годишната такса за обучение или 1320 лева. Останалите годишни такси за обучение могат да бъдат платими на четири вноски по 660 лева, дължими преди началото и преди края на всеки пореден семестър.

В годишната такса за обучение се включва още:

1. Право на по две явявания (и оценявания) по всяка учебна дисциплина от валидния учебен план на студента за 2019/2020 академична година (едно редовно и едно поправително).

2. Достъп до задължителните информационни ресурси по отделните курсове.

3. Достъп и използване на услугите на Центъра за кариерно развитие към ЕВУИМ.

4. Достъп до онлайн-платформата Microsoft Office 365 и даване на възможност за инсталиране на лицензиран офис-пакет на до 5 устройства на студента за периода на следване.

5. Високоскоростен интернет достъп през Wi-Fi в базите на ЕВУИМ в Пловдив, София и Оризари.

6. Персонален студентски имейл адрес.

7. ISIC карта, гарантираща достъп до преференциални цени в търговските обекти и на висшето училище и до отстъпки от цените на партньорски организации.

8. Административно обслужване на учебния процес в академичните бази на ЕВУИМ.