1. Начало
 2. Студенти
 3. Кариерно развитие
 4. Свободни позиции в ЕсЕфПи Акаунтинг ООД

Свободни позиции в ЕсЕфПи Акаунтинг ООД

ЕсЕфПи Акаунтинг ООД със седалище в гр. София извършва счетоводно обслужване на група от фирми. Търси да назначи персонал в техния офис, който да бъде отговорен и с колкото е възможно повече знания по счетоводство.

 

Помощник счетоводител

ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА:

Ще се занимава с счетоводни задачи, предоставяйки специализирани анализи в различни счетоводни функции, като например отчитане на вземания, отчитане на задължения, или отчитане на разходи.

 • Добри устни и писмени комуникационни умения
 • Отлични знания по английски език, устно и писмено
 • Бакалавърска степен по счетоводство
 • Отлична внимание върху детайлите
 • Способност да поддържа ясни и точни финансови отчети
 • Компютърна грамотност и способност да използва различни специализирани приложения
 • Умения за текстообработка
 • Интерес към бизнес и финанси
 • Добри административни умения
 • Организиран и методичен подход за работа
 • Способност да се концентрира върху една задача за дълги периоди от време
 • Способност да работят самостоятелно и като част от екип
 • Учтив, с весело отношение, особено когато се среща с клиенти
 • Честен и дискретен, когато се занимават с фирмените сметки
 • С желание да предприеме професионално развитие
 • Способност да извършва работата преди изтичането на крайния срок
 • Способност да балансира редица противоречиви искания
 • Способност да се учи бързо и да се адаптира

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Балансиране на сметки
 • Обработка на касови бележки, фактури за продажби и плащания
 • Поддържане на финансови архиви, чрез точно записване на бизнес входящи и изходящи финанси
 • Изготвяне на форми за връщане на ДДС
 • Гарантиране, че сметките са точно наблюдавани и записвани
 • Обработка на работни заплати и разходи за персонала
 • Подготовка на счетоводните листи за приходи и разходи
 • Подготовка на балансовите листи
 • Приемане на телефонни обаждания и четене / изпращане на имейли на клиенти
 • Посрещане на клиенти, когато те идват в офиса
 • Протоколиране на срещи / фотокопиране / попълване на формуляри и други административни задължения
 • Работа с клиенти - изпращане на стартерни пакети до клиенти / отговаряне на запитвания и т.н.
 • Обработка на фирменото счетоводство
 

 

 

Главен счетоводител

също така и от главен счетоводител, който да притежава достатъчно опит, за да бъде в състояние да контролира и координира счетоводството.

 • Степен по счетоводство
 • Минимум 3-5 години съответен опит във финансово управление и счетоводно отчитане, особено в областта на корпоративните организации е за предпочитане.
 • Опит в одит и остойностяване е предимство.
 • Отлични умения за стратегическо планиране и способност да взаимодействат с всички нива.
 • Добри MS Office умения и най-вече отлични способности с MS Excel.
 • Способност да работи независимо и с голяма точност.
 • Професионален опит с SAP е предимство.
 • Отличен английски устен и писмен.

 

ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА

Ще се занимава с счетоводни задачи, предоставяйки специализирани анализи в различни счетоводни функции, като например отчитане на вземания, отчитане на задължения, или отчитане на разходи.

 

 • Разработва и препоръчва счетоводни системи, методи, процедури и контролни механизми.
 • Разработва и / или модифицира основни политики и процедури за финансово отчитане и анализ на разходите в специализирани области.
 • Подкрепя мениджърите и служителите с всички аспекти на счетоводните функции.
 • Преглежда, координира и предоставя документация в подкрепа на различни вътрешни и външни изисквания за одит.
 • Следи за спазването на общоприетите счетоводни принципи и процедури на фирмата.
 • Преглежда, разследва и коригира грешки и несъответствия във финансовите записи, документи и доклади.
 • Съставя и променя на документи, и координира изпълнението на счетоводни системи и процедурите за счетоводен контрол.
 • Обявява и балансира разнообразие от финансови данни в различни книги (т.е., отчитане на вземания, отчитане на задължения, заплати и т.н.).
 • Да помага с оборотните баланси, анализира финансовите документи, разследва съмнителни данни и да се подготвят различни доклади.
 • Проверява сделките, с цел осигуряване на точност на счетоводните документи.
 • Съдейства при подготовката, прилагане и приключване на записи в дневника.
 • Преглежда счетоводните операции за точност и пълнота, въз основата на съответната документация, и в последствие тяхната обработка.
 • Счетоводно въвеждане на данни в компютър за проследяване, манипулация, и за целите на отчитането.
 • Своевременно издаване и приключване на финансови отчети.
 • Осигурява съответствие с федералните, щатските, местните и корпоративни политики, разпоредби и закони.
 • Изготвя финансови отчети и други доклади, за да обобщи и интерпретира текущото и прогнозно финансово състояние на фирмата.
 • Гарантира истинността на финансовата информация.
 • Координира месечен процес на приключване.
 • Работа с вътрешни и външни одитори, по време на финансовите и оперативните одити.

 

Други необходими умения

 • Отборен играч
 • Способност да работи отговорно с добри умения за общуване.
 • Решаване на проблеми и стратегически възможности.
 • Прогресивен опит в водещи отбори и управлението на проекти.
 • Доказана способност да изгражда взаимоотношения и да общуват с клиентите.

 

 

За повече информация относно длъжностите и кандидатстване се свържете с Ваня Карамашикова karamashikova@sofiafinance.bg или доц. д-р Иван Соколов +359 889 00 5000