1. Начало
  2. Студенти
  3. Кариерно развитие
  4. Студентски стажове в държавната администрация

Студентски стажове в държавната администрация

 

Уважаеми колеги,

Стартира лятната кампания за студентски стажове в държавната администрация за 2017 г. Срокът за кандидатстване е до 23 април 2017 г.

Продължителност: Стажовете са между 10 и 45 работни дни, в структурите на държавната администрация на всички нива: от Министерския съвет до общините. Периодът за провеждане е в трите летни месеца, свободни от учебни занятия: юли, август и септември.

Процедура по подбор: Цялата процедура по кандидатстване е изцяло онлайн. За целта е нужно студентите да създадат свой профил в Портала за студентски стажове в държавната администрация: http://staj.government.bg/ . Всеки студент може да кандидатства за до 5 стажантски позиции, като при избора на първата се зарежда тест. Тестът съдържа 23 въпроса, а времето за решаването му е 40 минути. Подробна информация за всички етапи на процедурата по подбор може да бъде намерена на портала.

Стажовете: Стажовете са с основна цел професионална ориентация, придобиване на нови знания и умения в реална работна среда и запознаване с държавната администрация.

Предвид ключовата роля на Кариерните центрове в образователния процес и кариерното ориентиране на студентите, моля за вашето съдействие за информирането им относно стартирането на програмата за летни студентски стажове в държавната администрация. За целта сме изготвили Постер с информация за програмата и Наръчник за студенти, които може да качите във вашите интернет и фейсбук страници, както и да използвате по всякакъв друг подходящ начин.

 

За въпроси и допълнителна информация:

Даниела СечковаДирекция "Модернизация на администрацията" на Министерски Съвет

e-mail: d.setchkova@government.bg

FB: https://www.facebook.com/stajove/

WEB: http://staj.government.bg