1. Начало
 2. Студенти
 3. Студентски съвет

Студентски съвет в ЕВУИМ

Какво е студентски съвет ?

Студентският съвет е орган за защита на общите интереси на студентите в Европейско висше училище по икономика и мениджмънт. Той се състои от представители на студентите от всички курсове и специалности в общото събрание на ЕВУИМ.

 

Мисия на студентския съвет
 • Да предоставя актуална и полезна информация на студентите от всички специалности, всички форми на обучение.
 • Да участва активно във всички академични мероприятия на висшето училище.
 • Да установява контакти с други местни и международни студентски организации.

 

Правила за дейността на студентския съвет на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт

 

История на дейностите на студентски съвет към ЕВУИМ

 

2006 – 2007 год. Тихомир Иванов (председател)

 1. Създаване на сайт, форум, информация за информация на студентите, както и за техните специалности.
 2. Изработване на учебни програми в кредитен вариант.
 3. Културни мероприятия
 4. Съорганизатори на  конкурс „Мис и Мистър” академика
 5. Организиране на съвместни спортни дейности с други университети
 6. Шествие 5 години ЕКИУ
 7. Национален конкурс „студент на годината”

 

2007 – 2010 год. Георги Запрянов (председател)

 1. Обновяване на фитнес залата.
 2. Участие в международен панаир на образованието.
 3. Съорганизиране на “Open Student Fest”
 4. Съорганизатори на конкурс „ Мис и Мистър” академика

 

2010 – 2011 год. Александър Алексиев (председател)

 1. Организиране на презентация за студентски бригади в САЩ.
 2. Организиране на коледно парти за студентите от ЕКИУ.
 3. Национален конкурс „студент на годината”
 4. Изготвяне и разпращане на поздравителен адрес, по случай 8-ми декември.
 5. Подпомагане на академичния съвет за издаването на юбилеен вестник, по случай 10 годишнината на ЕКИУ.
 6. Активно участие в кандидат студентскатa кампания.
 7. Организиране на конкурс „Мис и Мистър” Европейски колеж.
 8. Организиране на благотворителен бал, по случай 10 годишния юбилей.
 9. Организиране на едномесечен стаж в Община Пловдив за студентите от ЕКИУ.
 10. Съорганизатори на „Open Student Fest”

 

2011 – 2013 год. Радостин Грабчев (председател)

 1. Организиране на благотворителен коледен бал.
 2. Активно участие в кандидат студентската кампания.
 3. Организиране на стажове за студентите от ЕКИУ.