Стажанска програма на НАТО за стажове и обучение на студенти

Като трансатлантическа организация, НАТО предлага различни програми, които предоставят възможности за развитие и съвместна дейност. Стажантската програма на НАТО дава възможност за шестмесечни стажове на младежи, с изявени интереси в различни области. Кандидатите трябва да са студенти, навършили 21 г . или да са лица, завършили наскоро висшето си образование (преди 12 месеца).
Подходящи кандидати са студенти от специалности като политология, международни отношения и изучаващите дисциплини, свързани със сигурността, или икономика, финанси или човешки ресурси. В стажантската програма могат да се включат също кандидати, изучаващи информационни технологии, уеб или графичен дизайн, библиотекарски науки или преводаческа дейност. Интересни възможности има и за студентите по въздухоплаване и инженерни науки, медии и журналистика.
Програмата включва два типа стажове: чрез финансиране от НАТО (NATO-funded) и чрез предоставяне на безвъзмездна помощ / стипендия от академична институция, която обхваща целия период на стажа (NATO-GRANT). Стажът продължава 6 месеца.
Програмата има четири основни цели:
- да осигури достъп до най-новите теоретични и технически познания чрез различни практически задачи;
- да даде възможност на стажантите да се учат от общността на НАТО и да получат по-добро разбиране за Организацията;
- да допринесе за създаването на по-разнообразна работна сила;
- да се разшити разбирането за НАТО в страните-членки.
За повече информация относно кандидатстването и условията, на които трябва да отговарят кандидатите: http://www.nato.int/

2904.2015
Още новини
 1. Временно спиране на достъпа до сайта и E-class

  Уважаеми колеги,поради технически причини, на 11.06.2019 г., вторник, от 18:00 до 23:00, сайтът на висшето училище ehsem.bg и електронната система E-class няма да бъдат достъпни. Извиняваме

  Прочети повече
  0606.2019
 2. Неучебни и неработни дни

  Уважаеми колеги, със заповед на Ръководството на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се обявяват за неприсъствени, неучебни и неработни следните дни през месеците

  Прочети повече
  2304.2019
 3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

    ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“; дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Педагогическата квалификация

  Прочети повече
  2603.2019
 4. ДИПЛОМАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

  Уважаеми студенти,пролетната дипломационна сесия ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ ще се проведе в Пловдив, както следва: 11 МАЙ 2019 г. – комплексен държавен изпит по специалността

  Прочети повече
  2203.2019
 5. ЕВУИМ с поредна положителна акредитация от НАОА

  Уважаеми колеги, Националната агенция за оценяване и акредитация излезе с положително становище относно откритата процедура на Европейското висше училище за програмна акредитация на професионалните направления „Икономика“

  Прочети повече
  1203.2019
 6. Стартира курс по Здравен мениджмънт

      Квалификация: специалист   Хорариум: 200 учебни часа   Продължителност: 3 месеца   Такса: 800 лв.   Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) предлага програмата за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт в

  Прочети повече
  0502.2019
 •