1. Начало
  2. Студенти
  3. Списание „Наука и Бизнес“

Списание „Наука и Бизнес“

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание студентското академично списание на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт - "Наука и Бизнес".

Във връзка с повишените изисквания към резултатите от основните продукти на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ), качеството на преподавателския, студентски и научноизследователски труд, както и необходимостта от по-пълна и завършена форма на комуникиране на тези резултати, Ректорският съвет на ЕВУИМ реши да организира ново студентско издание - онлайн списание - в което да намират публичност студентските научно-практически резултати, постигнати в течение и като резултат от обучението и опита, натрупан в ЕВУИМ. Списанието се казва "Наука и Бизнес", като обобщение на осъществената връзка между теоретичното познание и учебни казуси от преподавателската работа в ЕВУИМ от една страна, и реалният стопански живот - икономика, управление, маркетинг, бизнес, предприемачество, финанси и счетоводство, администрация, туризъм, проекти, социокултурни дейности, и други. Предимство ще имат авторски разработки (възможно съавторство преподавател-студент), които изследват актуални проблеми, разгледани през използвана подходяща методология, достигат до аргументирани изводи и/или изразяват управленска позиция по предмета на изследване.

Списанието излиза 2 пъти годишно на уеб-страницата на ЕВУИМ.

Списанието събира авторски материали целогодишно на адрес: info@ehsem.org. Материалите следва да отговарят на основни изисквания към студентска публикация, да са преминали основна езикова и теоретична редакция, да съдържат името/имената на студентите/автори, да бъдат в микрософт уърд формат. Като приложения могат да се изпращат схеми, таблици, изображения или снимков материал.

"Наука и Бизнес" предоставя възможност за оповестяване на информация и отчет на инициативи на Студентският съвет на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

"Наука и Бизнес" включва и бюлетин на най-значимите прояви в рамките на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт: проведени научни и обществени събития, представяне на гост-лектори, международни дейности, срещи с работодатели, партньорски инициативи, кариерно развитие, клуб на завършилите и други.

 


 

Списание "Наука и Бизнес", 1/2014 г.

Списание "Наука и Бизнес", 1/2014 г.
(PDF Файл)


Списание "Наука и Бизнес", 2/2014 г.

Списание "Наука и Бизнес", 2/2014 г.
(PDF Файл)


Списание "Наука и Бизнес", 3/2015 г.

Списание "Наука и Бизнес", 3/2015 г.
(PDF Файл)


Списание "Наука и Бизнес", 4/2015 г.

Списание "Наука и Бизнес", 4/2015 г.
(PDF Файл)


Списание "Наука и Бизнес", 5/2016 г.

Списание "Наука и Бизнес", 5/2016 г.
(PDF Файл)


Списание "Наука и Бизнес", 6/2016 г.

Списание "Наука и Бизнес", 6/2016 г.
(PDF Файл)


Списание "Наука и Бизнес", 7/2017 г.

Списание "Наука и Бизнес", 7/2017 г.
(PDF Файл)

 
Списание "Наука и Бизнес", 8/2017 г.

Списание "Наука и Бизнес", 8/2017 г.
(PDF Файл)