„Управление на дребния и средния бизнес“


 ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ


 

Краткосрочни сертифицирани курсове по:

 1. Бизнес планиране
 2. Годишно счетоводно приключване
 3. Данъчна защита
 4. Управление на парични потоци
 5. Маркетинг и продажби
 6. Ценообразуване
 7. Управление на проекти
 8. Работа в екип
 9. Информационна сигурност
 10. Управление на промяната
 11. Условия за безопасен труд (Европейски директиви)
 12. Развитие на туристически дестинации и форми на алтернативен туризъм

 

Курсовете ще се провеждат след 20.01.2020 година в сградата на ЕВУИМ, на адрес: ул.“Задруга“№ 18.

Информация на тел. 0895/441819 или на e-mail: info@ehsem.org