Политики и стратегии на местната власт

 


ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ


 

Краткосрочни сертифицирани еднодневни курсове по:

  1. Бюджет и финанси на общината
  2. Бюджетиране и публично-частно партньорство
  3. Административна култура и комуникация
  4. CAF – Система за управление на административното качество
  5. Проектен мениджмънт
  6. Противодействие прането на пари
  7. Енергийна ефективност
  8. Управление на кризи от невоенен характер (Бедствия и аварии). Международни стандарти
  9. Екология
  10. Социално предприемачество

 

Курсовете са предназначени за експерти в системата на местната власт и ще се провеждат след 20.01.2020 година в сградата на ЕВУИМ, на адрес: ул.“Задруга“№ 18.

Информация на тел. 0895 441819 или на e-mail: info@ehsem.org