Професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Европейското висше училище по икономика и мениджмънт организира обучение за придобиване на професионална квалификация УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ДИСЦИПЛИНИ в средни училища и професионални гимназии.

Основания:

 •  Закон за предучилищното и училищното образование – чл.213, ал. 6 и ал.7;
 •  Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на професионални квалификация учител, приета с ПМС № 162/1997г., и обновена с ПМС №289/2016 г.

 

За кого е предназначено предлаганото обучение?

 • За обучаващи се студенти по специалности в професионалните направления по икономика, администрация и управление.
 • За дипломирани бакалаври и магистри с професионална квалификация икономист или мениджър.

 

Какво се изучава?

Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация учител предполага обучение по:

 • пет задължителни учебни дисциплини: Педагогика, Психология, Методика на обучението, Приобщаващо образование, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.
 • четири избираеми учебни дисциплини- две от първа група: педагогически, психологически и частно дидактически; две от втора група: интердисциплинарни и приложно-експериментални;
 • една факултативна дисциплина;
 • практика – Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Стажантска практика.

Обучението е с продължителност два семестъра (600 лева на семестър) и се провежда в задочна форма:

 • извън учебно време за обучаващите се студенти;
 • извън работно време за дипломираните икономисти и мениджъри.

Завършилите обучението си в тази квалификация получават:

 • свидетелство за професионална квалификация Учител по икономически/управленски дисциплини;
 • свидетелството се издава към дипломата за висше образование за икономист/мениджър.

 

Правоспособност и професионална реализация:

 • Завършилите имат право да преподават икономически/управленски учебни дисциплини в средни училища и професионални гимназии.

Срок за записване: 20.02.2018 г.
Старт на обучението: 31 март - 2018 г.

За повече информация - Отдел студенти и специализанти


 

3103.2018
Още събития
 1. ДИСКУСИЯ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ: Възможно ли е в България да се получава западна заплата?

  Как да започнете трудовата си кариера с възнаграждение по-високо от средното за бранша? Как да работите и да бъдете богати? Дискусия на отворени врати (една в Пловдив

  Прочети повече
  2103.2018
 2. ДИСКУСИЯ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ: Възможно ли е в България да се получава западна заплата?

  Как да започнете трудовата си кариера с възнаграждение по-високо от средното за бранша? Как да работите и да бъдете богати? Дискусия на отворени врати (една в Пловдив

  Прочети повече
  1603.2018
 3. МАЙСТОРСКИ КЛАС „ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПНИ ПОСТИЖЕНИЯ“

  ТОПЕКСПЕРТЪТ ВАСКО НАЧЕВ отново гостува в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт. По препоръка на участниците в неговия първи майсторски клас сега организираме втори,

  Прочети повече
  1103.2018
 4. 3 март 2018 – Патриотите от ЕВУИМ и тази година заедно към връх Шипка

  СКЪПИ КОЛЕГИ, Наближава 3-ти март, националният празник на България! Ден, в който си спомнямe с гордост за саможертвата на нашите предци. Това е един паметен момент в

  Прочети повече
  0303.2018
 5. "Глобалният интерфейс на българина - рискове и възможности" - майсторски клас с Илиян Василев

  Глобалният интерфейс на българина - рискове и възможности е темата на публичната лекция на Илиян Василев, един от водещите анализатори и доказани експерти в областта на

  Прочети повече
  2801.2018
 •