1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

проф. д-р Виктор Христов

Ръководител Център по бизнес икономика

Проф.  Виктор Тодоров Христов е ръководител на Центъра по бизнес икономика. Преподава  по дисциплините „Корпоративни финансови стратегии“, „Икономически и финансов анализ“, „Финансова теория“, „Корпоративни финанси, основни финансови концепции, финансови измерения на корпоративния бизнес“, „Финансово-счетоводен анализ“.

Неговите интереси са в областта на финансовата теория, корпоративните финанси, корпоративните финансови стратегии и финансовия анализ. Във всяка от тези сфери на икономическото знание има публикувани монографични трудове, в които е представил своите възгледи по важни за развитието на финансовата теория и корпоративните финанси научни и теоретични проблеми.

За всеки от лекционните курсове по преподаваните дисциплини има издадени учебници. Автор е на повече от 50 научни публикации - монографии, студии, статии, на учебници, учебни помагала и приложни анализи, както и на учебни филми и други форми за представяне, развитие  и популяризиране на научни знания и практически модели, свързани с финансовата проблематика.

Проф. Виктор Христов е член на Управителния съвет на Асоциацията на инвеститорите в България. Има специализация в областта на бизнес оценяването в университета в Тампа, САЩ.

Завършил е висшето си образование във Висшия икономически институт в София, понастоящем УНСС, защитил  е докторска степен в същия университет. През 2007 г. е избран за доцент по финанси, парично обращение и кредит в Европейския колеж по икономика и управление, а през 2013 г. пак там - за професор.