1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

проф. д-р Мария Капитанова

катедра Икономика

Проф. д-р Мария Капитанова е преподавател по дисциплината „Приложна математика“.

Тя е автор на учебници и учебни помагала по аналитична механика и висша математика, има над 40 научни публикации в български и чуждестранни списания. Областите на нейните научно-приложни интереси са: нелинейната механика, кинематично и динамично разглеждане на движението на повърхнина върху повърхнина, малко колебания и периодични решения на обикновени диференциални уравнения. За периода 2001-2015г. е участвала в 7 научни проекта.

Проф. д-р Мария Капитанова  е завършила магистърска програма в специалност „Математика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ и е защитила докторска степен по математика през 1981 година. През 1984 г. е избрана за доцент по аналитична механика, а през 2011 г.- за професор. Има специализации в областта на аналитичната механика и диференциалните уравнения.

Владее руски и френски език.