проф. д-р Мариана Михайлова

Президент на ЕВУИМ

Доктор по икономика.

Специалист по история на икономическата мисъл, съвременните икономически теории и социология на икономиката.