Зимен семестър 2017/2018

Стартира проект по "Студентски стипендии - фаза 1"

Студентски стипендии

Уважаеми студенти,

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии - фаза 1”. Студентите трябва да генерират формуляри за кандидатстване на интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ до 14 януари 2018 г. и да ги подадат в отдел „Студенти и специализанти“ до 17 януари 2018 г., а класирането ще бъде публикувано на 08 февруари 2018 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”.

 


Уважаеми студенти,

публикуваме списък с класираните студенти за зимен семестър на учебната 2017/2018 г. за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 "Студентски стипендии - фаза 1".

Списъкът с класираните стипендианти може да изтеглите от ТУК.