Студентски стипендии зимен семестър 2016/2017

Стартира проект по "Студентски стипендии - фаза 1"

Европейски стипендии

 

Уважаеми студенти,

От 28 ноември 2016 г. започна кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии - фаза 1”. Студентите трябва да генерират формуляри за кандидатстване на интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg/до 15 януари 2017 г. и да ги подадат в отдел „Студенти и специализанти“ до 18 януари 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 08 февруари 2017 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”.

Всеки, който е участвал в Международната конференция „ЕТИЧНИ ФИНАНСИ И ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ“  може да кандидатства за стипендиите за специални постижения със служебна бележка издадена от висшето училище и разработка на една от темите:

  • Етични финанси и дигитални технологии
  • Кредитните кооперации - генезис на етичното финансиране
  • Новите технологии в етичното финансово обслужване
  • Етичните принципи при банкирането
  • Иновативни характеристики и социалното въздействие на етичното банкиране.
  • Eтичните финанси и нуждата от законодателство
  • Етика във финансите или финанси в етиката?

 

Студент може да получи до 3 (три) стипендии за специални постижения на семестър. Ако студентът желае да кандидатства за повече от една стипендия за специални постижения, попълва отделен формуляр за всяка една. Системата позволява попълването на до 3 (три) формуляра за стипендия за специални постижения.

Условията за кандидатстване и предоставяне на стипендии можете да намерите в секцията „Условия”, а указания за подаване на формуляри стъпка по стъпка - в секцията „Кандидатстване”.

Успех!

 

Класиране по проект по "Студентски стипендии - фаза 1"

Студентски стипендии

 

Уважаеми студенти,

публикуваме списък с класираните студенти за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 "Студентски стипендии - фаза 1".

Списъкът с класираните стипендианти може да видите ТУК.