Студентски стипендии летен семестър 2015/2016

Стартира проект по "Студентски стипендии - фаза 1"

 

Уважаеми студенти,

От 10 май 2016 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2015/2016 година за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии - фаза 1”. Студентите трябва да генерират формуляри за кандидатстване на интернет страницата на проекта http://eurostipendii.mon.bg/ до 30 май 2016 г. и да ги подадат в отдел „Студенти и специализанти“ до 2 юни 2016 г., а класирането ще бъде публикувано на 21 юни 2016 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График”.

Всеки, който е участвал във виртуалната данъчна агенция на „ТФ фест 2016“ и студентския форум по проблемите на пътната безопасност „ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО! РЕСТАРТИРАЙ ПРАВИЛАТА!“ може да кандидатства за стипендиите за специални постижения със служебна бележка издадена от висшето училище.

Условията за кандидатстване и предоставяне на стипендии можете да намерите в секцията „Условия”, а указания за подаване на формуляри стъпка по стъпка - в секцията „Кандидатстване”.

Успех!

 

 

Класиране по проект по "Студентски стипендии - фаза 1"

Европейски стипендии

Уважаеми студенти,

Публикуваме списък с класираните студенти за летен семестър на учебната 2015/2016 година за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 "Студентски стипендии - фаза 1".

Списъкът с класираните стипендианти може да видите ТУК.