Кандидатстудентска кампания 2019

На основание Заповед №Р02-005/25.02.2019 г. на Ректора на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт е открит приемът на първокурсници в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за академичната 2019/2020 г. в професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“.

  

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА

Професионално направление
3.7. Администрация и управление
срок на обучение: 4 години, 8 семестъра, мин. 240 ECTS
Бизнес мениджмънт

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ (след ОКС „Бакалавър")

Професионално направление
3.8. Икономика
Професионално направление
3.7. Администрация и управление
срок на обучение: 1 година, 2 семестъра, мин. 60 ECTS
Международни бизнес отношения
Международна бизнес администрация