Подписване и връчване на дипломи

Уважаеми колеги, всички студенти, които са положили успешно държавните си изпити през месец май и октомври 2018 година и са се дипломирали, трябва задължително да подпишат собственоръчно дипломите си за висше образование в Отдел „Студенти и специализанти“ от 10.12.18 г. до 17.12.18 г. включително.

Официалното връчване на дипломите ще бъде на 11.1.2019 г. по следния график:

Официално връчване на дипломите

Раздаване на тоги и
шапки*

 специалност  час  зала  час  зала
Финанси и счетоводство  12:00  1  11:30 – 11:50  3
Бизнес мениджмънт  12:00  1  11:30 – 11:50  3
Мениджмънт в туризма  12:00  1  11:30 – 11:50  3
Маркетинг и продажби  12:00  1  11:30 – 11:50  3
Международни бизнес отношения 14:00 1 13:30 – 13:50 3
Международна бизнес администрация 14:00 1 13:30 – 13:50 3
Счетоводство, анализ и контрол 14:00 1 13:30 – 13:50 3
Корпоративен мениджмънт 14:00 1 13:30 – 13:50 3

 *Забележка: Тогите и шапките се получават и връщат срещу подпис.

За повече информация, моля, свържете се с инспекторите от Отдел „Студенти и специализанти“.

3011.2018
Още новини
 1. Временно спиране на достъпа до сайта и E-class

  Уважаеми колеги,поради технически причини, на 11.06.2019 г., вторник, от 18:00 до 23:00, сайтът на висшето училище ehsem.bg и електронната система E-class няма да бъдат достъпни. Извиняваме

  Прочети повече
  0606.2019
 2. Неучебни и неработни дни

  Уважаеми колеги, със заповед на Ръководството на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се обявяват за неприсъствени, неучебни и неработни следните дни през месеците

  Прочети повече
  2304.2019
 3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

    ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“; дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Педагогическата квалификация

  Прочети повече
  2603.2019
 4. ДИПЛОМАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

  Уважаеми студенти,пролетната дипломационна сесия ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ ще се проведе в Пловдив, както следва: 11 МАЙ 2019 г. – комплексен държавен изпит по специалността

  Прочети повече
  2203.2019
 5. ЕВУИМ с поредна положителна акредитация от НАОА

  Уважаеми колеги, Националната агенция за оценяване и акредитация излезе с положително становище относно откритата процедура на Европейското висше училище за програмна акредитация на професионалните направления „Икономика“

  Прочети повече
  1203.2019
 6. Стартира курс по Здравен мениджмънт

      Квалификация: специалист   Хорариум: 200 учебни часа   Продължителност: 3 месеца   Такса: 800 лв.   Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) предлага програмата за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт в

  Прочети повече
  0502.2019
 •