Общи условия

Общите условия за прием на граждани на Република България и на други страни-членки на Европейския съюз за обучение в бакалавърски и в магистърски програми на ЕВУИМ – като първокурсници от 2019-2020 академична година можете да изтеглите от
(тук)