Нови попълнения в Библиотечния фонд на ЕВУИМ

 • Фламхолц, Ерик Г. и др. Корпоративна култура : Основно стратегическо предимство. - София : Мак, 2016
 • Рикардс, Джеймс. Смъртта на парите : Близкият колапс намеждународната валутна система. - София : Мак, 2016
 • Котлър, Филип. Маркетингови ходове : Нов подход към възможностите за печалба, растеж и обновяване. – София : Изток-Запад. – 2015
 • Преговори и решаване на конфликти : [Казуси от страниците на списание] Harvard Business Review / Уорън Х. Шмит и др. – Прев. от англ. Петър Узунов. – София : Класика и стил, 2015
 • Стиглиц, Джоузеф Е. Голямото разделение : Неравните общества и какво правим за тях. – София : Изток-Запад , 2016
0607.2016
Още новини
 1. Издаване на академични справки

  Уважаеми студенти, за запитвания относно издаване на академични справки, уверения или неполучени дипломи за средно образование, пишете на info@ehsem.org.

  Прочети повече
  0906.2021
 2. Дипломационна сесия през септември 2020г

  Уважаеми студенти, Със заповед №ро2/020 от 08 юни 2020 г. Ректорът потвърди датите за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – 26 септември 2020 г. (по специалността) и 19 септември

  Прочети повече
  1206.2020
 3. ИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия 27,28,29 юли 2020 г.

  Уважаеми колеги, в периода 27,28,29 юли 2020 г., ще се проведеИЗВЪНРЕДНА ликвидационна сесия за семестриално завършили и за действащистуденти, които имат невзети изпити от предходни учебни години.Право

  Прочети повече
  2705.2020
 4. ЛЕВОВА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА НА ЕВУИМ

  От името на Ректора на ЕВУИМ доцент д-р Цветан Коцев информираме партньорите, клиентите, студентите и служителите на нашето висше училище, че поради сливането на обслужващите

  Прочети повече
  2105.2020
 5. Удължаване на отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  1304.2020
 6. Удължаване срокът за отмяната на аудиторните занятия

  Уважаеми колеги, На основание Заповед No РД-01-154 на Министерство на здравеопазването, усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с

  Прочети повече
  2603.2020
 •