• Степен: Магистър
 • Форма: Редовна и задочна
 • Продължителност: 2 семестъра
 • ECTS: 62
 •  

За специалността

Магистърската програма Международна бизнес администрация е мениджърска програма, предназначена за бакалаври, които желаят да повишат квалификацията си като мениджъри, действащи в сферата на международните пазари, бизнеси, инвестиции, проекти, както и в ред международни бизнес организации.

Повече информация:

В обучението по тази програма могат да се включат кандидати с придобита бакалавърска и магистърска степен.

 

В учебния план е включен комплекс от управленски, икономически и правни знания, усвояването на които развива мениджърския капацитет и осигурява конкурентно предимство в професионалната реализация на завършилите обучението.

 

Продължителността на обучението е два семестъра.

 

Магистърска степен по Международна бизнес администрация в професионалното направление по администрация и управление се присъжда след успешно издържан държавен изпит.

Други магистърски програми
 1. Корпоративен мениджмънт

  Магистърската програма Корпоративен мениджмънт също така е мениджърска магистратура - предназначена е за бакалаври, които желаят да специализират в областта на бизнес управлението на фирми или на междуфирмени партньорства - включително и на международните пазари или в транснационалните и трансрегионални клъстери.
 2. Международни бизнес отношения

  Магистърската програма Международни бизнес отношения е икономическа магистратура, предназначена за бакалаври, които желаят да повишат квалификацията си като специалисти по международни пазари, цени и ценообразуване; като ръководители на външнотърговски отдели или високопоставени служители в институции; формиращи външноикономическата политика на страната и регионите; като експерти в крупномащабни икономически проекти и др.
 3. Счетоводство, анализ и контрол

  Магистърската програма Счетоводство, анализ и контрол е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на счетоводните дейности, на финансовия одит и контрол, на икономическия анализ - и да се посветят на професионална кариера в публичните финанси и банковия сектор и т.н.
 •