1. Начало
 2. Програми и специализации
 3. Магистърски програми
 1. Международна бизнес администрация

  • Степен: Магистър
  • Форма: Редовна и задочна
  • Продължителност: 2 семестъра
  • ECTS: 62

  Магистърската програма Международна бизнес администрация е мениджърска програма, предназначена за бакалаври, които желаят да повишат квалификацията си като мениджъри, действащи в сферата на международните пазари, бизнеси, инвестиции, проекти, както и в ред международни бизнес организации.

 2. Корпоративен мениджмънт

  • Степен: Магистър
  • Форма: Редовна и задочна
  • Продължителност: 2 семестъра
  • ECTS: 62

  Магистърската програма Корпоративен мениджмънт също така е мениджърска магистратура - предназначена е за бакалаври, които желаят да специализират в областта на бизнес управлението на фирми или на междуфирмени партньорства - включително и на международните пазари или в транснационалните и трансрегионални клъстери.

 3. Международни бизнес отношения

  • Степен: Магистър
  • Форма: Редовна и задочна
  • Продължителност: 2 семестъра
  • ECTS: 62

  Магистърската програма Международни бизнес отношения е икономическа магистратура, предназначена за бакалаври, които желаят да повишат квалификацията си като специалисти по международни пазари, цени и ценообразуване; като ръководители на външнотърговски отдели или високопоставени служители в институции; формиращи външноикономическата политика на страната и регионите; като експерти в крупномащабни икономически проекти и др.

 4. Счетоводство, анализ и контрол

  • Степен: Магистър
  • Форма: Редовна и задочна
  • Продължителност: 2 семестъра
  • ECTS: 62

  Магистърската програма Счетоводство, анализ и контрол е предназначена за бакалаври, които желаят да специализират в областта на счетоводните дейности, на финансовия одит и контрол, на икономическия анализ - и да се посветят на професионална кариера в публичните финанси и банковия сектор и т.н.