Информационна сигурност. Рискове и заплахи за бизнеса

Целта на обучението е да запознае бизнеса, администрацията и всички активно зависещи от интернет професионалисти от различни области с рисковете и заплахите, които ежедневно ги очакват в интернет пространството. Как да разпознават заплахите, преди да са навредили на системите и работата им? Какви мерки за безопасност да предприемат? Какви действия за отстраняване да започнат незабавно при наличието на опасности в техните системи?

Курсът ще изправи обучаваните пред реални казуси, разигравани в интерактивна среда. Не е нужно да инфектирате собствените си системи, за да пробвате дали сте научили как да предотвратите опасностите! Ние ще Ви предоставим защитено образователно пространство, където без риск ще се учите как да преодолявате рискове!

На успешно завършилите ЕВУИМ издава удостоверение за допълнително обучение.

Такса за участие в обучението: 500 лева.

Заплащането се извършва на каса в ЕВУИМ (Пловдив, 4004, ул. Задруга 18) или по сметка в: SG ЕКСПРЕСБАНК, IBAN BG05TTBB94001525611252, BIC TTBBBG22, Титуляр: ЕВУИМ

За допълнителна информация:

Лектор: Стефан Тафков – тел. 0893 83 06 39, e-mail: stefan.k.tafkov@gmail.com

Ръководител Център за продължаващо обучение: д-р Мария Стоева – тел.: 0895 44 18 54, e-mail: stoeva@ehsem.org