Краткосрочен курс: Как да се подготвим за кандидатстване за работа?

Този краткосрочен учебен курс има изцяло практическа насоченост. Разработен е в отговор на потребността на младите хора от получаването на чисто практически умения в процеса на търсене на работа и реализация на трудовия пазар. Участниците биват запознати с предизвикателствата на съвременния динамичен трудов пазар, особеностите на подготовката на документи за кандидатстване за работа (автобиография, мотивационно писмо) и с успешното поведение по време на интервю с работодател.

Чрез участието им в ролеви игри и дискусии се цели участниците да анализират уменията и качествата, които притежават за успешна професионална реализация, както и да идентифицират успешни поведенчески модели и стратегии за справяне с предизвикателствата.

Краткосрочен курс: Как да се подготвим за кандидатстване за работа?

 

Курсът е насочен към:

 • Студенти в бакалавърска и магистърска степен
 •  Млади хора в началото на кариерното си развитие
 •  Хора, които искат да сменят работата си
 •  Всички интересуващи се

Цели на курса:

 • Участниците да анализират личностните си умения и силните си страни, които ще са им полезни; при справянето с изискванията на съвременния трудов пазар;
 • Да се анализират основните трудности пред кариерното развитие на младите хора;
 • Да се идентифицират ефективни стратегии за справяне чрез обмен на опит;
 • Да се усвоят нови практически умения за управление на впечатленията и представяне на себе си пред бъдещи работодатели;
 • Участниците да могат да съставят автобиография и мотивационно писмо, както и да се представят адекватно по време на интервю за работа.

Компетентности, които ще бъдат придобити в резултат на курса:

 • Аналитични умения
 • Презентационни умения
 • Комуникативни умения
 • Междуличностни умения

Съотношението теория към практика е 30:70

Лектор: д-р Мария Караиванова
Завършила е бакалавърска програма по психология, магистратура на тема „Трудовите пазари и развитие на човешките ресурси“. Защитава дисертация по психология. Водила е обучения към водещи компании за набиране на служители, владее английски и немски език. През февруари 2017г, завършва специализация в Германия със стипендия на „Немската служба за академичен абмен“.

Помощник лектор: Стойчо Яковски
Студент 4-ти курс в „ЕВУИМ“, председател на „Студентски съвет“. Служител в МВР, инструктор по „Физическа подготовка“, „Полицейска лична защита“, „Стрелкова подготовка“. Притежава богат практически опит чрез участието си в комисии за провеждане на конкурси за подбор на полицаи и пожарникари. Притежава интереси в областта на приложната психология.

Време и място:
06.05.2017г. – 14.00ч.-18.00ч.
07.05.2017г. – 10.00ч.-14.00ч.
„Спорт Бистро“ с.Оризари

Условия и записване:

 • Такса за участие: 60 лв. (за студенти на ЕВУИМ: 30 лв.)
 • Записването става със заплащане на таксата на касата в ЕВУИМ - Пловдив.
 • При заплащане на таксата представете телефон за контакт и заверена студентска книжка (за студентите от ЕВУИМ)
 • Курсът ще бъде проведен при организиране на група 8-22 човека. След запълване на групата, се преустановява записването (всички ще бъдат уведомени по телефон седмица преди крайния срок)

За допълнителна информация:
Стойчо Яковски: 0889/456060
stoycho.yakovski@ehsem.bg

 

0404.2017
Още новини
 1. Временно спиране на достъпа до сайта и E-class

  Уважаеми колеги,поради технически причини, на 11.06.2019 г., вторник, от 18:00 до 23:00, сайтът на висшето училище ehsem.bg и електронната система E-class няма да бъдат достъпни. Извиняваме

  Прочети повече
  0606.2019
 2. Неучебни и неработни дни

  Уважаеми колеги, със заповед на Ръководството на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се обявяват за неприсъствени, неучебни и неработни следните дни през месеците

  Прочети повече
  2304.2019
 3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

    ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“; дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Педагогическата квалификация

  Прочети повече
  2603.2019
 4. ДИПЛОМАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

  Уважаеми студенти,пролетната дипломационна сесия ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ ще се проведе в Пловдив, както следва: 11 МАЙ 2019 г. – комплексен държавен изпит по специалността

  Прочети повече
  2203.2019
 5. ЕВУИМ с поредна положителна акредитация от НАОА

  Уважаеми колеги, Националната агенция за оценяване и акредитация излезе с положително становище относно откритата процедура на Европейското висше училище за програмна акредитация на професионалните направления „Икономика“

  Прочети повече
  1203.2019
 6. Стартира курс по Здравен мениджмънт

      Квалификация: специалист   Хорариум: 200 учебни часа   Продължителност: 3 месеца   Такса: 800 лв.   Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) предлага програмата за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт в

  Прочети повече
  0502.2019
 •