1. Начало
  2. Кандидат-студенти
  3. ПРИЕМ 2018
  4. Конкурсни условия и процедури

Конкурсни условия и процедури

Приемът на бакалаври в ЕВУИМ за академичната 2018-2019 г. е с конкурсно есе на тема:
„Защо избирам частното бизнес училище за своя школа в професията“.

В Приложение 1 към Заповед №Р02-191/13.12.2017 г. за приема на студенти-първокурсници в ЕВУИМ са регламентирани конкурсните условия и процедури за прием и критериите за оценка на есето.

Основни изисквания към есето:

  • да бъде написано собственоръчно на 5 и 6 страница от комплекта за кандидатстване:
  • на български език за кандидат - студенти, граждани на Република България.
  • на английски език за кандидат- студенти, граждани на страни в Европейския съюз и извън Евросъюза.
  • да е в обем около 300 думи.
  • да е неделима част от кандидатстудентския комплект.

Оценка

Оценки от 3.00 до 6.00 са позитивни (кандидатите с такива оценки – приети), а останалите са негативни (кандидатите с оценки под 3.00 – неприети). „Позитивните“ и „негативни“ оценки (съответно – приемането или неприемането) се съобщават на съответния кандидат (на оставените от него координати за обратна връзка) до две седмици от окончателното приемане на комплекта за кандидатстване.

Негативната оценка по тази група критерии подлежи на оспорване пред ректора на ЕВУИМ (направена с писмено заявление от кандидат-студента, подадено в срок до една седмица след неговото официално оповестяване за оценката).