1. Начало
 2. За нас
 3. Конкурси и свободни позиции
  • Свободна позиция

  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт търси да назначи координатор учебна дейност в отдел "Студенти и специализанти" в Пловдив

  Краен срок: 31.10.2018


  Описание на длъжността:

  • Организиране и координиране на дейностите, свързани с реализацията на учебния процес.
  • Поддържане на общата база данни за студентите и преподавателите.
  • Следене и документиране на студентския статус.
  • Обслужване на кандидат-студентите, студентите и специализантите във висшето училище.
  • Поддържане на контакт с преподавателите и ръководителите на основни, специализирани и спомагателни звена във висшето училище.

  Изисквания към кандидатите:

  • Висше образование в областта на организацията и управлението.
  • Свободно владеене на английски език, писмено и говоримо.
  • Умения за работа с Windows и Microsoft Office.
  • Шофьорска книжка категория B.
  • Комуникативност, инициативност, организираност, съобразителност, способност за вземане на решения, умения за работа в екип, емоционална стабилност.

  За предимство ще се счита:

  • Предишен опит на сходна позиция.
  • Владеенето на втори чужд език;
  • Познаването на нормативната уредба в сферата на висшето образование.

  Очакваме Вашата автобиография и мотивационно писмо на адрес:

  bozhilov@ehsem.org
  Иван Божилов

  С одобрените кандидати ще се свържем за интервю.


  0810.2018
  • Свободна позиция

  Пост докторантска програма

  Краен срок: 31.12.2017


  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) стартира пост докторантска програма в следните области: икономика, маркетинг, мениджмънт, човешки ресурси, социология, информационни технологии, психология, статистика, математика, счетоводство, финанси, право, туризъм, философия.

   

  Продължителността на програмата е 18 месеца и цели да развие и задълбочи преподавателските и изследователските умения на участниците. Предлагаме срочен преподавателски трудов договор, участие в проекти и публикации в страната и чужбина, специализации.

   

  Най-добре представилите се участници получават възможност за академична кариера в модерна, динамично развиваща се среда.

   

  Ако сте на възраст до 32 години, имате придобита докторска степен в страната или в чужбина, владеете отлично английски език и сте без постоянен ангажимент към институция от системата на висшето образование, изпратете CV, мотивационно писмо и препоръка от Вашия научен ръководител или преподавател по електронен път на адрес: tosheva@ehsem.org. В рамките на 10 календарни дни се ангажираме да Ви отговорим. Документи се приемат целогодишно.

   

  За уточняващи въпроси относно пост докторантската програма на ЕВУИМ се обръщайте към Диана Тошева на e-mail: tosheva@ehsem.org


  0912.2016
  • Свободна позиция

  Координатор отдел "Студенти и специализанти"

  Краен срок: 22.04.2016


  Описание на длъжността:

  • Организиране и координиране на дейностите свързани с реализацията на учебния процес.
  • Поддържане на общата база данни за студентите и преподавателите.
  • Следене и документиране на студентския статус.
  • Обслужване на кандидат-студентите, студентите и специализантите във висшето училище.
  • Поддържане на контакт с преподавателите и ръководителите на основни, специализирани и спомагателни звена във висшето училище.

  Изисквания към кандидата:

  • Висше образование в областта на организацията и управлението;
  • Свободно владеене на английски език, писмено и говоримо;
  • Умения за работа с Windows и Microsoft Office;
  • Шофьорска книжка категория B;
  • Комуникативност, инициативност, организираност, съобразителност, способности за вземане на решения, умения за работа в екип, емоционална стабилност.

  За предимство ще се счита:

  • Предишен опит на сходна позиция;
  • Владеенето на втори чужд език;
  • Познаването на нормативната уредба в сферата на висшето образование.

  Очакваме Вашата автобиография и мотивационно писмо на адрес: tosheva@ehsem.org

  С одобрените кандидати ще се свържем за интервю.

  Месторабота: София

   


  2903.2016
  • Свободна позиция

  Мениджър Човешки Ресурси

  Краен срок: 05.09.2015


  Обща характеристика: Ръководи и координира дейността по управление на човешкия капитал в организацията; Непосредствено подчинен на Ректора на организацията;

   

  Основни задължения:

  • Разработване и реализиране на организационно-управленски стратегии и задачи по отношение на човешките ресурси в организацията.
  • Разработване и определяне на длъжностните изисквания, длъжностни характеристики и други вътрешни документи. (оказване методическа помощ по трудовоправни и осигурителни въпроси)
  • Организиране дейността по подбора на нови служители за всички длъжности в организацията и спазване на изискванията за заемане на съответните длъжности.
  • Упражняване на контрол по работата на служителите, трудовата дисциплина, бази данни и система за стимули и санкции, организиране на дейността по атестирането на персонала.
  • предлагане на мерки във връзка с управлението на кариерата на служителите, повишаване образованието и професионалната квалификация.

   

  Изисквания към кандидата:

  • Висше образование (магистър) и 3 години трудов стаж в управлението на човешки ресурси;
  • Oтлично владеене на английски език и работа с продуктите на MS Office.
  • Отлично познаване на общата нормативна уредба в областта на трудовите и осигурителните отношения и безопасността на труда
  • Oтлично познаване на съвременни информационни системи в управлението на човешките ресурси.
  • Коректност, инициативност и творчески подход, комуникативност, работа в екип, дисциплина и отговорност, умение за работа в динамична среда.
  • Шофьорска книжка.

   

  Местоположение: София.

   С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю на място.


  1808.2015
  • Свободна позиция

  Координатор отдел "Студенти и специализанти"

  Краен срок: 05.09.2015


  Обща характеристика:

  • Организиране и координиране на дейностите свързани с реализацията на учебния процес.
  • Поддържане на общата база данни за студентите и преподавателите.
  • Следене и документиране на студентския статус.
  • Обслужване на кадидатстудентите, студентите и специализантите във висшето училище.
  • Поддържане на контакт с преподавателите и ръководителите на основни, специализирани и спомагателни звена във висшето училище.

   

  Изисквания към кандидата:

  • Висше образование в областта на организацията и управлението
  • Няма изисквания за трудов стаж на сходна позиция.
  • Умения за работа с Windows и Microsoft Office
  • Свободно владеене на английски език, писмено и говоримо
  • Шофьорска книжка категория B
  • Комуникативност, инициативност, организираност, съобразителност, способности за вземане на решения, умения за работа в екип, емоционална стабилност

   

  Местоположение: Пловдив.

   С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю на място.


  1808.2015
  • Свободна позиция

  Пост докторантска програма

  Краен срок: 10.09.2016


  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) стартира пост докторантска програма в следните области: икономика, маркетинг, мениджмънт, човешки ресурси, социология, информационни технологии, психология, статистика, математика, счетоводство, финанси, право, туризъм, философия.

   

  Продължителността на програмата е 18 месеца и цели да развие и задълбочи преподавателските и изследователските умения на участниците. Предлагаме срочен преподавателски трудов договор, участие в проекти и публикации в страната и чужбина, специализации.

   

  Най-добре представилите се участници получават възможност за академична кариера в модерна, динамично развиваща се среда.

   

  Ако сте на възраст до 32 години, имате придобита докторска степен в страната или в чужбина, владеете отлично английски език и сте без постоянен ангажимент към институция от системата на висшето образование, изпратете CV, мотивационно писмо и препоръка от Вашия научен ръководител или преподавател по електронен път на адрес: info@ehsem.org. В рамките на 10 календарни дни се ангажираме да Ви отговорим. Документи се приемат целогодишно.

   

  За уточняващи въпроси относно пост докторантската програма на ЕВУИМ се обръщайте към Диана Тошева на e-mail: tosheva@ehsem.org


  1004.2015