1. Начало
 2. За нас
 3. Конкурси и свободни позиции
  • Конкурс

  Конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика (Политики на заетост и социално-икономическа закрила)

  Краен срок: 17.04.2018


  Кандидат: д-р Баки Хасанов Хюсеинов

  Резюмета на представените за конкурса научни статии, Списък на научни публикации и експертна дейност,

   

  Рецензия от проф. дсн Духомир Владимиров Минев

  Рецензия от проф. дсн Начко Цветанов Радев

   

  Становище от проф. дсн Теменуга Генова Ракаджийска

  Становище от проф. д-р Георги Иванов Шопов

  Становище от проф. д-р Желка Недкова Генова

  Становище от доц. д-р Людмила Павлова Векова

  Становище от доц. д-р Атанас Игнатов Владиков


  2202.2018
  • Конкурс

  Конкурс за професор в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Теория на управленското решение)

  Краен срок: 08.02.2018


  Кандидат: доц. д-р Иван Цанов

  Резюмета на представените за конкурс публикаци, Списък на всички публикации, Списък на публикации след доцент.

   

  Рецензия от проф. дсн Цветан Първанов Давидков

  Рецензия от проф. д-р Антоанета Димитрова Кирова

  Рецензия от проф. д.ик.н. Божидар Иванов Хаджиев 

   

  Становище от проф. д-р Желка Недкова Генова 

  Становище от проф. д-р Матилда Иванова Александрова

  Становище от проф. д-р Златин Иванов Киряков

  Становище от доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов


  1901.2018
  • Конкурс

  Конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг)

  Краен срок: 08.02.2018


  Кандидат: д-р Любен Станев Лалев

  Резюмета на представените за конкурс публикациСписък на публикациите.

   

  Рецензия от проф. д-р Цветанка Стефанова Инджова

  Рецензия от доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов

   

  Становище от проф. д-р Лина Георгиева Анастасова - БСУ

  Становище от проф. д-р Радка Белчева Илева - Филкова - ИИИ при БАН

  Становище от доц. д-р Тодор Колев Радев - ВУМ

  Становище от проф. д-р Желка Недкова Генова - ЕВУИМ, Пловдив

  Становище от доц. д-р Георги Петков Богоев - ЕВУИМ, Пловдив


  1601.2018
  • Конкурс

  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност

  Краен срок: 17.12.2017


  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Политики за заетост и социално-икономическа закрила).

   

  Със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” бр.83 от 17 октомври 2017 г.
  Документи — в Пловдив, ул.- Задруга № 18, 032/67 23 62


  3010.2017
  • Конкурс

  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт — Пловдив, обявява конкурс за академични длъжности

  Краен срок: 08.11.2017


  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив обявява конкурси за:

  • професор по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Теория на управленското решение) — един;
  • доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг) — един;
  • доцент по професионално направление 3.8. Икономика (финанси, парично обращение, кредит и застраховане) — един;
  • доцент по професионално направление 3.9. Туризъм (Хотелски мениджмънт) — един;
  • главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) — един;

  Всички със срок З месеца от обнародването в „Държавен вестник” бр.64 от 08.08,2017г.

  Документи — в Пловдив, ул.- Задруга № 18, 032/67 23 62


  0808.2017
  • Конкурс

  Конкурс за главен асистент в професионално направление 3.8. Икономика (Статистика)

  Краен срок: 27.07.2016


  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 3.8. Икономика (Статистика).

   

  Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр. 40, от 27.05.2016 г.


  Документи - Пловдив, ул. Задруга 18, тел. 032 67 23 62


  1606.2016
  • Конкурс

  Конкурси за главни асистенти

  Краен срок: 29.02.2016


  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив обявява конкурси за главни асистенти по професионални направления:

  • 3.7. Администрация и управление (Управление на човешките ресурси) - един;
  • 3.9. Туризъм (Организация и управление на туристически дейности) - един

  Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр. 103, от 30.12.2015 год.

  Документи - Пловдив, ул. Задруга 18, тел. 032 67 23 62


  3112.2015
  • Конкурс

  Конкурс за доцент в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление на проекти и програми)

  Краен срок: 24.11.2015


  Кандидат: гл. ас. д-р Жан Василев Виденов

  Резюмета на представените за конкурс публикаци, Списък на публикациите след ОНС доктор, Общ списък на публикации

   

  Рецензия от проф. д-р Павел Георгиев Павлов

  Рецензия от проф. д-р Митко Атанасов Димитров

   

  Становище от проф. д-р Мариана Цветанова Михайлова

  Становище от проф. д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков

  Становище от проф. д.и.н. Светослав Бориславов Ставрев

  Становище от доц. д-р Христо Михов Памукчиев

  Становище от проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев


  0911.2015
  • Конкурс

  Конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство)

  Краен срок: 05.03.2015


  Кандидат: гл. ас. д-р Валентина Златанова Семерджиева

  Резюмета на научните публикации

   

  Рецензия от проф. д-р Виктор Тодоров Христов - ЕКИУ, Пловдив

  Рецензия от доц. д-р Павел Ипаминон Паскалев - ЕКИУ, Пловдив

   

  Становище от проф. д-р Мариана Цветанова Михайлова - ЕКИУ, Пловдив

  Становище от доц. д-р Йорданка Георгиева Любецка - ЕКИУ, Пловдив

  Становище от проф. д-р Митко Атанасов Димитров - ИИИ при БАН, София

  Становище от доц. д-р Елена Георгиева Георгиева - АУ, Пловдив

  Становище от доц. д-р Людмила Маринова Мермерска - ПУ "Паисий Хилендарски, Пловдив


  1702.2015
  • Конкурс

  Конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление)

  Краен срок: 05.03.2015


  Кандидат: д-р Иван Цанов
  Резюмета на научните публикации

   

  Рецензия от проф. д.и.н. Иван Йовков Иванов - ЛТУ, София

  Рецензия от доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов - ЕКИУ, Пловдив

   

  Становище от проф. д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков - - ЕКИУ, Пловдив

  Становище от проф. д-р Снежана Георгиева Найденова - ЕКИУ, Пловдив

  Становище от проф. д-р Виктор Тодоров Христов - ЕКИУ, Пловдив

  Становище от проф. д-р Митко Атанасов Димитров - ИИИ при БАН, София

  Становище от проф. д-р Радка Белчева Илева - ВТУ " Св.Св. Кирил и Методи


  1702.2015
  • Конкурс

  Конкурси за доценти по: професионално направление Икономика

  Краен срок: 04.01.2015


  Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив, обявява конкурси за доценти по:

  професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство) - един;

  професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление - по отрасли) - един;

  Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.91 от 04.11.2014г. Документи - в Пловдив, ул. Задруга 18, тел 032/ 67-23-62


  0411.2014
  • Конкурс

  Конкурс за главен асистент по професионално направление 3.8 Икономика (Статистика)

  Краен срок: 08.10.2014


  Европейският колеж по икономика и управление - Пловдив, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 3.8 Икономика (Статистика) със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

  Документи - в Пловдив, ул. Задруга 18, тел.: 032/67 23 62.


  0808.2014
  • Конкурс

  Конкурс за доцент в професионално направление „Философия (модерност и етика)“

  Краен срок: 26.03.2013


  Кандидат: д-р Валентин Вацев

  Анотация, Анотация1, Анотация2

   

  Рецензия на проф. дфн.Огнян Сапарев

  Рецензия на проф. дфн. Кръстьо Илиев Петков

   

  Становище на проф. д-р Тодор Петров Тодоров

  Становище на проф. дфн. Нако Райнов Стефанов

  Становище на проф. дпн Горан Борисов Горанов

  Становище на доц. д-р Златко Николаев Стоянов

  Становище на ст.н.с., д-р Петко Симеонов


  2603.2014
  • Конкурс

  Конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика

  Краен срок: 27.09.2013


  Кандидат: доц. д-р  Иван Соколов

  Резюме доц. д-р Иван Соколов

   

  Рецензия на д-р Васко Василев

  Рецензия на д-р Виктор Христов

   

  Становище на акад. Иван Попчев

  Становище на доц. Йорданка Любецка

  Становище на доц. Павел Паскалев

  Становище на проф. Мариана Михайлова

  Становище на проф. Митко Димитров


  2809.2013
  • Конкурс

  Конкурс за професор по професионално направление 3.8 Икономика

  Краен срок: 04.06.2013


  Кандидат: доц. д-р Виктор Христов

  Резюмета на трудовете на доц. д-р Виктор Христов

   

  Становище на доц. д-р Стефан Стефанов

  Становище на проф. д-р Руслан Пенчев

  Становище на доц. д-р Людмила Мермерска

  Становище на проф. д-р Стоян Димитров Стоянов

   

  Рецензия на доц. д-р Йорданка Любецка

  Рецензия на проф. д-р Снежана Найденова

  Рецензия на акад. Иван Попчев


  0506.2013
  • Конкурс

  Конкурс за доцент по професионално направление 3.9 Туризъм

  Краен срок: 22.09.2012


  Кандидат: гл.ас. д-р Веселин Панов Лулански

  Резюмета на представените публикации (предмет на рецензии и становища)

   

  Рецензия на проф. д-р Манол Рибов

  Рецензия на проф. д-р Таня Парушева

   

  Становище на проф. д-р Мариана Михайлова

  Становище на проф. д-р Желка Генова

  Становище на доц. д-р Цветан Коцев

  Становище на доц. д-р Милчо Мирчев

  Становище на доц. д-р Красимир Керчев


  2209.2012