1. Начало
 2. За нас
 3. Конкурси и свободни позиции
  • Свободна позиция

  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт търси да назначи координатор учебна дейност в отдел "Студенти и специализанти" в Пловдив

  Краен срок: 31.10.2018


  Описание на длъжността:

  • Организиране и координиране на дейностите, свързани с реализацията на учебния процес.
  • Поддържане на общата база данни за студентите и преподавателите.
  • Следене и документиране на студентския статус.
  • Обслужване на кандидат-студентите, студентите и специализантите във висшето училище.
  • Поддържане на контакт с преподавателите и ръководителите на основни, специализирани и спомагателни звена във висшето училище.

  Изисквания към кандидатите:

  • Висше образование в областта на организацията и управлението.
  • Свободно владеене на английски език, писмено и говоримо.
  • Умения за работа с Windows и Microsoft Office.
  • Шофьорска книжка категория B.
  • Комуникативност, инициативност, организираност, съобразителност, способност за вземане на решения, умения за работа в екип, емоционална стабилност.

  За предимство ще се счита:

  • Предишен опит на сходна позиция.
  • Владеенето на втори чужд език;
  • Познаването на нормативната уредба в сферата на висшето образование.

  Очакваме Вашата автобиография и мотивационно писмо на адрес:

  bozhilov@ehsem.org
  Иван Божилов

  С одобрените кандидати ще се свържем за интервю.


  0810.2018
  • Конкурс

  Конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика (Политики на заетост и социално-икономическа закрила)

  Краен срок: 17.04.2018


  Кандидат: д-р Баки Хасанов Хюсеинов

  Резюмета на представените за конкурса научни статии, Списък на научни публикации и експертна дейност,

   

  Рецензия от проф. дсн Духомир Владимиров Минев

  Рецензия от проф. дсн Начко Цветанов Радев

   

  Становище от проф. дсн Теменуга Генова Ракаджийска

  Становище от проф. д-р Георги Иванов Шопов

  Становище от проф. д-р Желка Недкова Генова

  Становище от доц. д-р Людмила Павлова Векова

  Становище от доц. д-р Атанас Игнатов Владиков


  2202.2018
  • Конкурс

  Конкурс за професор в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Теория на управленското решение)

  Краен срок: 08.02.2018


  Кандидат: доц. д-р Иван Цанов

  Резюмета на представените за конкурс публикаци, Списък на всички публикации, Списък на публикации след доцент.

   

  Рецензия от проф. дсн Цветан Първанов Давидков

  Рецензия от проф. д-р Антоанета Димитрова Кирова

  Рецензия от проф. д.ик.н. Божидар Иванов Хаджиев 

   

  Становище от проф. д-р Желка Недкова Генова 

  Становище от проф. д-р Матилда Иванова Александрова

  Становище от проф. д-р Златин Иванов Киряков

  Становище от доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов


  1901.2018
  • Конкурс

  Конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг)

  Краен срок: 08.02.2018


  Кандидат: д-р Любен Станев Лалев

  Резюмета на представените за конкурс публикациСписък на публикациите.

   

  Рецензия от проф. д-р Цветанка Стефанова Инджова

  Рецензия от доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов

   

  Становище от проф. д-р Лина Георгиева Анастасова - БСУ

  Становище от проф. д-р Радка Белчева Илева - Филкова - ИИИ при БАН

  Становище от доц. д-р Тодор Колев Радев - ВУМ

  Становище от проф. д-р Желка Недкова Генова - ЕВУИМ, Пловдив

  Становище от доц. д-р Георги Петков Богоев - ЕВУИМ, Пловдив


  1601.2018
  • Конкурс

  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност

  Краен срок: 17.12.2017


  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Политики за заетост и социално-икономическа закрила).

   

  Със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник” бр.83 от 17 октомври 2017 г.
  Документи — в Пловдив, ул.- Задруга № 18, 032/67 23 62


  3010.2017
  • Конкурс

  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт — Пловдив, обявява конкурс за академични длъжности

  Краен срок: 08.11.2017


  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив обявява конкурси за:

  • професор по професионално направление 3.7. Администрация и управление (Теория на управленското решение) — един;
  • доцент по професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг) — един;
  • доцент по професионално направление 3.8. Икономика (финанси, парично обращение, кредит и застраховане) — един;
  • доцент по професионално направление 3.9. Туризъм (Хотелски мениджмънт) — един;
  • главен асистент по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии) — един;

  Всички със срок З месеца от обнародването в „Държавен вестник” бр.64 от 08.08,2017г.

  Документи — в Пловдив, ул.- Задруга № 18, 032/67 23 62


  0808.2017
  • Свободна позиция

  Пост докторантска програма

  Краен срок: 31.12.2017


  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) стартира пост докторантска програма в следните области: икономика, маркетинг, мениджмънт, човешки ресурси, социология, информационни технологии, психология, статистика, математика, счетоводство, финанси, право, туризъм, философия.

   

  Продължителността на програмата е 18 месеца и цели да развие и задълбочи преподавателските и изследователските умения на участниците. Предлагаме срочен преподавателски трудов договор, участие в проекти и публикации в страната и чужбина, специализации.

   

  Най-добре представилите се участници получават възможност за академична кариера в модерна, динамично развиваща се среда.

   

  Ако сте на възраст до 32 години, имате придобита докторска степен в страната или в чужбина, владеете отлично английски език и сте без постоянен ангажимент към институция от системата на висшето образование, изпратете CV, мотивационно писмо и препоръка от Вашия научен ръководител или преподавател по електронен път на адрес: tosheva@ehsem.org. В рамките на 10 календарни дни се ангажираме да Ви отговорим. Документи се приемат целогодишно.

   

  За уточняващи въпроси относно пост докторантската програма на ЕВУИМ се обръщайте към Диана Тошева на e-mail: tosheva@ehsem.org


  0912.2016
  • Конкурс

  Конкурс за главен асистент в професионално направление 3.8. Икономика (Статистика)

  Краен срок: 27.07.2016


  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионално направление 3.8. Икономика (Статистика).

   

  Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр. 40, от 27.05.2016 г.


  Документи - Пловдив, ул. Задруга 18, тел. 032 67 23 62


  1606.2016
  • Свободна позиция

  Координатор отдел "Студенти и специализанти"

  Краен срок: 22.04.2016


  Описание на длъжността:

  • Организиране и координиране на дейностите свързани с реализацията на учебния процес.
  • Поддържане на общата база данни за студентите и преподавателите.
  • Следене и документиране на студентския статус.
  • Обслужване на кандидат-студентите, студентите и специализантите във висшето училище.
  • Поддържане на контакт с преподавателите и ръководителите на основни, специализирани и спомагателни звена във висшето училище.

  Изисквания към кандидата:

  • Висше образование в областта на организацията и управлението;
  • Свободно владеене на английски език, писмено и говоримо;
  • Умения за работа с Windows и Microsoft Office;
  • Шофьорска книжка категория B;
  • Комуникативност, инициативност, организираност, съобразителност, способности за вземане на решения, умения за работа в екип, емоционална стабилност.

  За предимство ще се счита:

  • Предишен опит на сходна позиция;
  • Владеенето на втори чужд език;
  • Познаването на нормативната уредба в сферата на висшето образование.

  Очакваме Вашата автобиография и мотивационно писмо на адрес: tosheva@ehsem.org

  С одобрените кандидати ще се свържем за интервю.

  Месторабота: София

   


  2903.2016
  • Конкурс

  Конкурси за главни асистенти

  Краен срок: 29.02.2016


  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт - Пловдив обявява конкурси за главни асистенти по професионални направления:

  • 3.7. Администрация и управление (Управление на човешките ресурси) - един;
  • 3.9. Туризъм (Организация и управление на туристически дейности) - един

  Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр. 103, от 30.12.2015 год.

  Документи - Пловдив, ул. Задруга 18, тел. 032 67 23 62


  3112.2015
  • Конкурс

  Конкурс за доцент в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление на проекти и програми)

  Краен срок: 24.11.2015


  Кандидат: гл. ас. д-р Жан Василев Виденов

  Резюмета на представените за конкурс публикаци, Списък на публикациите след ОНС доктор, Общ списък на публикации

   

  Рецензия от проф. д-р Павел Георгиев Павлов

  Рецензия от проф. д-р Митко Атанасов Димитров

   

  Становище от проф. д-р Мариана Цветанова Михайлова

  Становище от проф. д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков

  Становище от проф. д.и.н. Светослав Бориславов Ставрев

  Становище от доц. д-р Христо Михов Памукчиев

  Становище от проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев


  0911.2015
  • Свободна позиция

  Мениджър Човешки Ресурси

  Краен срок: 05.09.2015


  Обща характеристика: Ръководи и координира дейността по управление на човешкия капитал в организацията; Непосредствено подчинен на Ректора на организацията;

   

  Основни задължения:

  • Разработване и реализиране на организационно-управленски стратегии и задачи по отношение на човешките ресурси в организацията.
  • Разработване и определяне на длъжностните изисквания, длъжностни характеристики и други вътрешни документи. (оказване методическа помощ по трудовоправни и осигурителни въпроси)
  • Организиране дейността по подбора на нови служители за всички длъжности в организацията и спазване на изискванията за заемане на съответните длъжности.
  • Упражняване на контрол по работата на служителите, трудовата дисциплина, бази данни и система за стимули и санкции, организиране на дейността по атестирането на персонала.
  • предлагане на мерки във връзка с управлението на кариерата на служителите, повишаване образованието и професионалната квалификация.

   

  Изисквания към кандидата:

  • Висше образование (магистър) и 3 години трудов стаж в управлението на човешки ресурси;
  • Oтлично владеене на английски език и работа с продуктите на MS Office.
  • Отлично познаване на общата нормативна уредба в областта на трудовите и осигурителните отношения и безопасността на труда
  • Oтлично познаване на съвременни информационни системи в управлението на човешките ресурси.
  • Коректност, инициативност и творчески подход, комуникативност, работа в екип, дисциплина и отговорност, умение за работа в динамична среда.
  • Шофьорска книжка.

   

  Местоположение: София.

   С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю на място.


  1808.2015
  • Свободна позиция

  Координатор отдел "Студенти и специализанти"

  Краен срок: 05.09.2015


  Обща характеристика:

  • Организиране и координиране на дейностите свързани с реализацията на учебния процес.
  • Поддържане на общата база данни за студентите и преподавателите.
  • Следене и документиране на студентския статус.
  • Обслужване на кадидатстудентите, студентите и специализантите във висшето училище.
  • Поддържане на контакт с преподавателите и ръководителите на основни, специализирани и спомагателни звена във висшето училище.

   

  Изисквания към кандидата:

  • Висше образование в областта на организацията и управлението
  • Няма изисквания за трудов стаж на сходна позиция.
  • Умения за работа с Windows и Microsoft Office
  • Свободно владеене на английски език, писмено и говоримо
  • Шофьорска книжка категория B
  • Комуникативност, инициативност, организираност, съобразителност, способности за вземане на решения, умения за работа в екип, емоционална стабилност

   

  Местоположение: Пловдив.

   С одобрените кандидати ще бъде проведено интервю на място.


  1808.2015
  • Свободна позиция

  Пост докторантска програма

  Краен срок: 10.09.2016


  Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) стартира пост докторантска програма в следните области: икономика, маркетинг, мениджмънт, човешки ресурси, социология, информационни технологии, психология, статистика, математика, счетоводство, финанси, право, туризъм, философия.

   

  Продължителността на програмата е 18 месеца и цели да развие и задълбочи преподавателските и изследователските умения на участниците. Предлагаме срочен преподавателски трудов договор, участие в проекти и публикации в страната и чужбина, специализации.

   

  Най-добре представилите се участници получават възможност за академична кариера в модерна, динамично развиваща се среда.

   

  Ако сте на възраст до 32 години, имате придобита докторска степен в страната или в чужбина, владеете отлично английски език и сте без постоянен ангажимент към институция от системата на висшето образование, изпратете CV, мотивационно писмо и препоръка от Вашия научен ръководител или преподавател по електронен път на адрес: info@ehsem.org. В рамките на 10 календарни дни се ангажираме да Ви отговорим. Документи се приемат целогодишно.

   

  За уточняващи въпроси относно пост докторантската програма на ЕВУИМ се обръщайте към Диана Тошева на e-mail: tosheva@ehsem.org


  1004.2015
  • Конкурс

  Конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство)

  Краен срок: 05.03.2015


  Кандидат: гл. ас. д-р Валентина Златанова Семерджиева

  Резюмета на научните публикации

   

  Рецензия от проф. д-р Виктор Тодоров Христов - ЕКИУ, Пловдив

  Рецензия от доц. д-р Павел Ипаминон Паскалев - ЕКИУ, Пловдив

   

  Становище от проф. д-р Мариана Цветанова Михайлова - ЕКИУ, Пловдив

  Становище от доц. д-р Йорданка Георгиева Любецка - ЕКИУ, Пловдив

  Становище от проф. д-р Митко Атанасов Димитров - ИИИ при БАН, София

  Становище от доц. д-р Елена Георгиева Георгиева - АУ, Пловдив

  Становище от доц. д-р Людмила Маринова Мермерска - ПУ "Паисий Хилендарски, Пловдив


  1702.2015
  • Конкурс

  Конкурс за доцент в професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление)

  Краен срок: 05.03.2015


  Кандидат: д-р Иван Цанов
  Резюмета на научните публикации

   

  Рецензия от проф. д.и.н. Иван Йовков Иванов - ЛТУ, София

  Рецензия от доц. д-р Анатолий Стефанов Асенов - ЕКИУ, Пловдив

   

  Становище от проф. д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков - - ЕКИУ, Пловдив

  Становище от проф. д-р Снежана Георгиева Найденова - ЕКИУ, Пловдив

  Становище от проф. д-р Виктор Тодоров Христов - ЕКИУ, Пловдив

  Становище от проф. д-р Митко Атанасов Димитров - ИИИ при БАН, София

  Становище от проф. д-р Радка Белчева Илева - ВТУ " Св.Св. Кирил и Методи


  1702.2015
  • Конкурс

  Конкурси за доценти по: професионално направление Икономика

  Краен срок: 04.01.2015


  Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив, обявява конкурси за доценти по:

  професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводство) - един;

  професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление - по отрасли) - един;

  Двата конкурса са със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник" бр.91 от 04.11.2014г. Документи - в Пловдив, ул. Задруга 18, тел 032/ 67-23-62


  0411.2014
  • Конкурс

  Конкурс за главен асистент по професионално направление 3.8 Икономика (Статистика)

  Краен срок: 08.10.2014


  Европейският колеж по икономика и управление - Пловдив, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 3.8 Икономика (Статистика) със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

  Документи - в Пловдив, ул. Задруга 18, тел.: 032/67 23 62.


  0808.2014
  • Конкурс

  Конкурс за доцент в професионално направление „Философия (модерност и етика)“

  Краен срок: 26.03.2013


  Кандидат: д-р Валентин Вацев

  Анотация, Анотация1, Анотация2

   

  Рецензия на проф. дфн.Огнян Сапарев

  Рецензия на проф. дфн. Кръстьо Илиев Петков

   

  Становище на проф. д-р Тодор Петров Тодоров

  Становище на проф. дфн. Нако Райнов Стефанов

  Становище на проф. дпн Горан Борисов Горанов

  Становище на доц. д-р Златко Николаев Стоянов

  Становище на ст.н.с., д-р Петко Симеонов


  2603.2014
  • Конкурс

  Конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика

  Краен срок: 27.09.2013


  Кандидат: доц. д-р  Иван Соколов

  Резюме доц. д-р Иван Соколов

   

  Рецензия на д-р Васко Василев

  Рецензия на д-р Виктор Христов

   

  Становище на акад. Иван Попчев

  Становище на доц. Йорданка Любецка

  Становище на доц. Павел Паскалев

  Становище на проф. Мариана Михайлова

  Становище на проф. Митко Димитров


  2809.2013
 1. 1
 2. 2