1. Начало
  2. Студенти
  3. Кариерно развитие
  4. Стажантска програма в ПроКредит Банк

Професионални възможности от ПроКредит Банк

ProCredit

В ПроКредит Банк винаги сме се отнасяли отговорно и с внимание към нашите стажанти, като им предоставяме възможност да работят по реални проекти, споделяме с тях ценни практически знания и им помагаме да се потопят в работната банкова атмосфера. И тъй като летните месеци не са единственото време за стаж, ние в ПроКредит Банк разработихме нова Стажантска програма, в която може да се включите по всяко време на годината.

По време на стажа си при нас ще имате възможност да се запознаете с бизнес философията и принципите на отговорно банкиране на ПроКредит Банк. В допълнение, ще придобиете опит в клоновата ни мрежа или в различни отдели на Централното ни управление. Ще се запознаете с различни казуси от работата ни с клиенти и партньори, ще научите повече за това как предлагаме качествени услуги и какво означава за нас работата в екип.

Продължителността и времетраенето на Стажантската програма са съобразени с Вашата натовареност в университета (не е необходимо присъствие на пълен работен ден или всеки ден от работната седмица). Стажът е платен, като стипендията е на база брой присъствени часове.

Приемаме кандидатури на студенти от различни специалности и курсове (включително 1ви), защото вярваме в ползата от разнообразието и считаме, че умни, будни и търсещи развитие млади хора има във всички университети и специалности. Всеки един от вас, който иска да се учи, развива и обогатява уменията си, може да бъде част от работната атмосфера в нашата банка.

 

Какво очакваме от бъдещите си стажанти?

  • Сериозно и отговорно отношение към поставените задачи;
  • Желание за придобиване на нови знания;
  • Готовност за открито общуване и изслушване на чуждото мнение;
  • Инициативност и активно участие в задачите на съответния отдел или клон на банката;
  • Добро ниво на владеене на английски език.

 

Необходимо е да посочите в кой град/отдел в Централно управление искате да бъде проведен Вашият стаж, както и за какъв период от време.

 

Кой може да кандидатства?

  • Студенти, без значение от изучаваната от тях специалност, курс и посещаван университет.

 

Процес на подбор на стажанти

 

Етап 1Етап 1 - Попълване и изпращане на он-лайн форма за кандидатстване.

Формата за кандидатстване ни дава възможност да придобием първоначална представа за Вашите знания и умения. За да преценим кандидатурата Ви обективно, е важно да попълните изчерпателно и ясно всички раздели.


Етап 2Етап 2 - Попълване и изпращане на мотивационно писмо.

С мотивационното писмо ние искаме да разберем повече за Вас и Вашите интереси. Обяснете защо искате да участвате в Стажантска програма на ПроКредит Банк. Отбележете също така в кой офис/отдел искате да бъде вашият стаж и с каква продължителност.

За да бъде Вашата кандидатура оценена позитивно, изключително важно е да не използвате клиширани или готови мотивационни писма. Документите за кандидатстване са основата, върху която градим първите си впечатления, ето защо е важно да отделите необходимото време и внимание за подготовката им. За да продължите към следващите етапи от процеса на подбор е необходимо те да са попълнени изчерпателно и да отразяват Вашата индивидуалност. С предимство ще разглеждаме документите на кандидати с компютърна грамотност и добро владеене на английски език.


Етап 3Етап 3 - Телефонно интервю с одобрените по документи кандидати.

Целта на този разговор е да допълним впечатленията и информацията, които имаме на база изпратените документи.


Етап 4Етап 4 - Тест по математика и логика.

Успешното преминаване на теста по математика и логика е задължително условие за допускане на кандидатурата Ви до следващите етапи от процеса на подбор. В тази връзка Ви съветваме да разгледате примерните тестове и да отделите нужното време за подготовка.

Примерни тестове за кандидатстване:


Етап 5Етап 5 - Групова дискусия на теми от обществено-значим характер.

Очакваме всеки от участниците да изслушва мнението на другите, както и да изрази своето лично становище по поставените теми, да се аргументира и да го защити пред останалите участници.


Етап 6Етап 6 - Индивидуален разговор с одобрените след дискусията участници.

В личен разговор обсъждаме Вашите очаквания от Стажантска програма в ПроКредит Банк и коментираме в детайли Вашата мотивация за участие.

Етап 4, 5 и 6 се провеждат в София, като за кандидати от други градове възстановяваме разходи за транспорт.

Онлайн форма за кандидатстване

ProCredit