1. Начало
  2. Студенти
  3. Кариерно развитие

Кариерно развитие на студенти от ЕВУИМ

Европейското висше училище по икономика и мениджмънт разглежда Кариерния център като неизменна част от съвременното висше бизнес образование. Кариерният център е един от основните стимули за преодоляване на бариерите в комуникацията между бизнеса, академичните среди и студентите. Освен в партнирането на работодателите чрез подпомагане процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места, кариерният център има изключителна роля в професионалното ориентиране и подготовка на студентите. Кариерната успеваемост неслучайно е основен критерий за качеството на образованието във висшето училище посредством съчетаването на извършваните информационна, консултантска и координационна дейности. Процесът на предлаганите услуги от кариерния център е двупосочен и полезен както за студенти, така и за работодатели и дава реални възможности за:

 

Студенти:

  • стаж или работа;
  • обвързване на теоретичните знания с практически умения;
  • създаване и усъвършенстване на уменията за решаване на различни казуси от професионално естество;
  • кариерна ориентация на база практически опит;
  • създаване на контакти с работодатели и специалисти в различни области.

 

Работодатели:

  • събеседване и провеждане на интервюта за наемане на работа;
  • предоставяне на възможности за фирмено представяне;
  • съдействие в организирането и провеждането на успешни стажантски програми.