Кандидатстудентска кампания 2018

На основание Заповед №Р02-191/13.12.2017 г. на Ректора на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт е открит приемът на първокурсници в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ за академичната 2018/2019 г. в професионалните направления „Администрация и управление“ и „Икономика“.

 

 

 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

Професионално направление
3.8. Икономика
Професионално направление
3.7. Администрация и управление
срок на обучение: 4 години, 8 семестъра, мин. 240 ECTS
Финанси и счетоводство Бизнес мениджмънт
Маркетинг и продажби Мениджмънт в туризма

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ (след ОКС „Бакалавър")

Професионално направление
3.8. Икономика
Професионално направление
3.7. Администрация и управление
срок на обучение: 1 година, 2 семестъра, мин. 60 ECTS
Счетоводство, анализ и контрол Международна бизнес администрация
Международни бизнес отношения Корпоративен мениджмънт