1. Начало
 2. За нас
 3. Институцията
 • Мисия

  Европейско висше училище по икономика и мениджмънт създава отлично подготвени за предизвикателствата на реалния бизнес професионалисти в областта на икономиката и управлението, в съответствие с високите съвременни изисквания на икономиката на знанието, чрез портфейл от образователни услуги за квалификация и преквалификация на различни целеви групи.

 • Визия

  Европейско висше училище по икономика и мениджмънт се стреми да бъде символ на качество и гарант за бизнес успех и професионална реализация в национален и международен план.

 • Ценности

  Общността на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт е основана на универсални общочовешки ценности и професионално отношение, като разбирателство, доверие, коректност, почтеност и взаимопомощ.

 • Социална отговорност

  Приемайки и разбирайки своята социалната отговорност, висшето училище работи непрестанно по развитие и усъвършенстване на стандартите за качество в областите образование, бизнес, култура, толерантност, равен достъп и интернационализация.

 • Устойчиво развитие

  Европейско висше училище по икономика и мениджмънт води активна политика за устойчиво развитие в три основни направления – опазване на околната среда, социална и икономическа устойчивост.

  • Опазване на околната среда
  • Социална устойчивост
  • Икономическа устойчивост
 • Лого

 • Химн

  Професор Й. Крушев композира химна на висшето училище, за да допълни корпоративната идентичност на Европейския колеж по икономика и управление. Химнът е написан през 2003 година, в чест на първия дипломиран випуск студенти на ЕКИУ. През 2016 г., след преобразуването си, Висшето училище променя логото си, но запазва химна, в знак на уважение към композитора и към своята история.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7