ИКОНОМИЧЕСКА ДИПЛОМАЦИЯ И ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ С НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
ИКОНОМИЧЕСКА ДИПЛОМАЦИЯ И ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ

Европейското висше училище по икономика и мениджмънт поставя началото на магистърска програма по дисциплината „Икономическа дипломация и енергийна сигурност“.

Уникална като съдържание и възможности за реализация в областта на:
 световната дипломация
 международната търговия
 интернационалния бизнес
 лобирането в рамките на Европейския съюз
 мениджмънта на енергийни системи

Курсът на обучение включва пет цикъла:
 Глобална икономика и сигурност
 Икономическа дипломация
 Лобиране в Европейския съюз
 Енергийна сигурност
 Анализ на риска и управление на кризи

Магистърската програма комбинира:
интерактивни модули
симулации

За повече информация:
Иван Божилов
тел.: 0893/556860
E-mail: bozhilov@ehsem.org

Асен Попов
тел.: 0895/441812
E-mail: popov@ehsem.org

0207.2018
Още новини
 1. Временно спиране на достъпа до сайта и E-class

  Уважаеми колеги,поради технически причини, на 11.06.2019 г., вторник, от 18:00 до 23:00, сайтът на висшето училище ehsem.bg и електронната система E-class няма да бъдат достъпни. Извиняваме

  Прочети повече
  0606.2019
 2. Неучебни и неработни дни

  Уважаеми колеги, със заповед на Ръководството на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се обявяват за неприсъствени, неучебни и неработни следните дни през месеците

  Прочети повече
  2304.2019
 3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

    ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“; дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Педагогическата квалификация

  Прочети повече
  2603.2019
 4. ДИПЛОМАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

  Уважаеми студенти,пролетната дипломационна сесия ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ ще се проведе в Пловдив, както следва: 11 МАЙ 2019 г. – комплексен държавен изпит по специалността

  Прочети повече
  2203.2019
 5. ЕВУИМ с поредна положителна акредитация от НАОА

  Уважаеми колеги, Националната агенция за оценяване и акредитация излезе с положително становище относно откритата процедура на Европейското висше училище за програмна акредитация на професионалните направления „Икономика“

  Прочети повече
  1203.2019
 6. Стартира курс по Здравен мениджмънт

      Квалификация: специалист   Хорариум: 200 учебни часа   Продължителност: 3 месеца   Такса: 800 лв.   Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) предлага програмата за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт в

  Прочети повече
  0502.2019
 •