1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

гл. ас. д-р Гергана Гозанска

Д-р Гергана Гозанска е преподавател по дисциплините: „Търговска марка и патенти” и „Международно търговско право”.

Основните й изследователски и преподавателски интереси са насочени към интелектуалната собственост и международното право. Има участия с доклади на международни и национални научни конференции.

Завършила е специалност „Право” в Югозападен университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград  и е защитила докторска степен по международно право и международни отношения в същия университет.

Владее английски език.