1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

гл. ас. д-р Елица Христова

Д-р Елица Христова е преподавател по дисциплините „Лидерство и работа в екип”, „Коучинг компетенции за мениджъри” и „Джобтренинг”.

Тя е доктор по психология, обучител по социални компетенции с международен сертификат, консултант по организационно развитие, мениджмънт и управление на човешките ресурси, специалист и практик в прилагането и използването на коучинг в развитието и управлението на човешките ресурси, със сертифицирани умения за коучинг, фасилитация и процесуално консултиране в екип.

Научните интереси на д-р Елица Христова са в областта на психологията на управлението, социалната, организационната и приложната психология. Има публикации  в сферата на професионалния стрес, причините и стратегиите за справяне с професионалния стрес, бърнаута,  коучинга като мениджърски инструмент и метод за развитие на лидерски качества и повишаване на управленската компетентност. Участвала е в международни проекти и научни конференции  в областта на  психологията и обучението в социални компетенции.

Преминала е през следните специализирани и сертифицирани обучения: IESE Business School, University of Navarra, International Faculty Program – Барселона, Испания, 2013 г.; RPIC - VIP Ltd – Острава, Чехия,  2012 г.; Дружество на психолозите в България и „Ен Джи Би – Консултинг” ЕООД, 2011 г.; CEDEFOP  Study Visit, Linkage Community Trust – Великобритания, 2011 г.; CEPOL European Police College – Вилнюс, Литва, 2008 г.; Centre audiovisual de Royan pour l’etude des langues “CAREL”  - Франция, 2004 година.

Става доктор по психология през 2014 г. в катедра „Психология и социални дейности” на ПУ „Паисий Хилендарски”. През 2000 г. завършва магистърска програма по дисциплината „Социална психология” в ЮЗУ „Неофит Рилски”–Благоевград, а през 1995 г.  – Колеж по журналистика към Софийския университет „Климент Охридски”.

Владее испански и английски език.