1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

проф. д-р Златин Киряков

Проф. д-р Златин Иванов Киряков е преподавател по дисциплините „Финансови престъпления и превенция", „Информационна сигурност”, „Правно регулиране на бизнеса” и „Медицинско право”.

В своята близо 25-годишна професионална кариера проф. д-р Златин Киряков  е работил в различни структури на МВР, през последните години е преподавал в АМВР - София. Автор е на множество научни трудове.

Изследователската му дейност е съсредоточена главно върху управлението при кризи с участие на МВР, противодействие на тероризма и организираната престъпност, трансгранична престъпност, полицейско право, корпоративна сигурност, полицейска тактика. Член на Световна полицейска организация ИПА.

Доктор е по научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“ въз основа на защитена дисертация на тема „Участие на МВР в решаване на кризи от невоенен характер“. Магистър е по агрономия, икономика и право. Специализирал е в АМВР и ВА „Г.С. Раковски“. Инструктор е по БПТ за системата на МВР – носител на първи дан. 

Парламентарен съветник в 42-ро Народно събрание, Комисия по отбрана.

Хоноруван преподавател в ПУ ”Паисий Хилендарски”.