1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

доц. д-р Жан Виденов

Главен секретар

Доц. Жан Виденов е преподавател по дисциплините "Управление на проекти и програми", "Международен проектен мениджмънт", "Корпоративен инвестиционен мениджмънт", "Външноикономическа политика", "Европейска интеграция" и "Международни бизнес преговори, договори и сделки".

Той е автор и съавтор на 7 учебника и над 20 научни публикации. Има трайни научно-приложни интереси в областта на управлението на промените и риска, управлението на качеството на сложни и нестопански системи, организацията и управлението в международните икономически отношения, международния икономикс, външноикономическата политика и Общите външни отношения на ЕС.

За периода 2012-2015 г. е участвал в пет изследователски проекта с международно финансиране. Специализирал е в областта на обучението на студенти чрез казуси в IESE, Барцелона, Испания, и притежава съответния сертификат от университета в Навара.

Завършил е специалността „Международни икономически отношения” в Московския държавен институт по международни отношения към Министерството на външните работи на СССР и е защитил докторска степен във Варненския свободен университет. През 2015 г. е избран за доцент в ЕВУИМ. 

Владее арабски, английски и руски език.