доц. д-р Веселин Лулански

Доцент д-р Веселин Лулански е преподавател по дисциплините: „Мениджмънт в туризма“, „Туроператорска и агентска дейност“, „Изследователски методи в туризма“ и „Културен туризъм”.

Автор е на два учебника и над 20 научни публикации.

За периода 2000-2015 г. е участвал като ръководител или ключов експерт в над 5 международни и национални изследователски проекти в областта на туризма, образованието и икономическото развитие.

Има трайни научно-приложни интереси в областта на управлението на туризма и културното наследство, икономика на образованието, предприемачество, бизнес мениджмънт.

Членува в шест международни научни организации и в борда на редакторите на две международни и две национални научни списания.         

Доцент д-р Веселин Лулански е завършил специалност „Международен туризъм“ през 1997 г. и защитил докторска дисертация по икономика през 2002 г. в УНСС. Специализирал е в Япония, Китай и Франция, и има сертификати от квалификационни курсове от Токийския университет, Лондонския университет, Университетите в Мериленд и Мичиган, САЩ и Лайденския университет, Холандия.

През 2012 г. е избран за доцент по туризъм при ЕВУИМ. Ползва английски, френски, руски и японски езици.