1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

доц. д-р Валентин Вацев

Доц. Валентин Вацев (PhD) е преподавател по дисциплините „Европейска интеграция“, „Бизнес етика“, „Риторика и преговори“, а така също и „Геоикономика и геополитика“. В ПУ „Паисий Хилендарски“ и в други висши училища е преподавал „Философия на властта“, „Геополитика“ и „Логика“. В Дипломатическата академия към Министерството на външните работи води курсове по геополитика.

Той е автор на монографии по философия, социология, културология и политология. Членува в Българското философско-педагогическо дружество.

Има трайни научно-приложни интереси в областта на политологията, културологията и геополитиката. През последните три години доц. Вацев е участвал в два международни научни проекта и няколко национални и международни научни конференции.

Завършил е СУ "Св. Климент Охридски" (Философско-исторически факултет), със специалности по философия и история. Докторската си степен е защитил във Философския институт към БАН. През 2013 г. е избран за доцент в ЕВУИМ.

Владее английски, френски, немски, полски и руски език.