доц. д-р Цветан Коцев

Ректор на ЕВУИМ

Цветан Коцев е доцент по маркетинг и доктор по икономика. Завършил е магистърска програма „Международни икономически отношения“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Преминал е през обучения и специализации в областта на мениджмънта и маркетинга във водещи европейски бизнес училища и организации (IESE business school, CEEMAN, ЕFMD, VUB). Владее руски, френски и английски език.

Основните му изследователски и преподавателски интереси са насочени към историята на маркетинга и управлението на маркетинговата дейност на  фирмите.  Титуляр е на дисциплините „Принципи на маркетинга“, „Маркетинг на взаимоотношенията“ в ЕВУИМ. Член e на Американската маркетингова асоциация (AMA), на Европейската маркетингова академия (EMAC) и участва в  редакционната колегия на списание „Икономическа мисъл“ към ИИИ на БАН.