проф. д-р Иван Цанов

Ръководител Център по иновативен мениджмънт

Проф. д-р Иван Цанов е ръководител на Центъра по иновативен мениджмънт и преподавател по дисциплините „Активна корпоративна сигурност”, „Международни бизнес преговори”, „Корпоративна социална отговорност”.

Автор на 64 научни публикации, от които 6 монографии и 7 учебника.

Има трайни научно-приложни интереси в областта на управлението, икономиката, сигурността, конфликтологията, психологията, синергетиката, наукознанието и спорта. Член е на редколегията на сп. „Наука и бизнес”.

Завършил е СУ „Св. Кл. Охридски” като бакалавър по философия и магистър по психология. Дисертацията, с която става доктор по икономика и управление, е в областта на управленските решения и е защитена в УНСС-София. През 2018 г. е избран за професор на ЕВУИМ-Пловдив.

Владее английски, немски, руски и сръбски език.