1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

доц. д-р Христо Памукчиев

Доц. Христо Памукчиев  е преподавател по дисциплината „Икономически теории“.

Той  е автор на научни публикации - монографии, студии и статии. Неговите  научно-приложни интереси са в областта на икономическото развитие, управлението на активи, преструктурирането на бизнеси.

Има  международни специализации в областта на приватизацията и преструктурирането в  Глазгоуския университет и  в Международния съвет на организациите за управленско консултиране (ICMCI), а по управленски иновации - в Японската агенция за международно коопериране (JICA) .

Доц. Памукчиев  е защитил докторска степен по икономика (доктор на науките) в Института за икономически изследвания на БАН.  През 1990 г. е избран за доцент в същия институт. 

Владее английски, испански и руски език.