1. Начало
  2. За нас
  3. Академичен състав

доц. д-р Георги Богоев

Доц. д-р Георги Богоев  е преподавател по   дисциплините: „Маркетинг“ „Маркетингови проучвания“, „Маркетингова политика на фирмата“ и „Международен маркeтинг“.

В съавторство е участвал в написването на 4 учебника и 6 ръководства, автора на над 70 научни публикации.

Доц. д-р Г. Богоев е член на УС на Съюза на аграрикономистите в България. Участва в Експертен съвет по аграрна икономика и  е член на Съюза на учените в България.

Има трайни научно-приложни интереси в областта на предприемачеството, бизнесмениджмънта и маркетинга.

През 1985 г. специализира в Тимирязевската академия в Москва по дисциплината „Организация и управление“. През 1993 г. прави специализация по маркетинг и мениджмънт  в Колумбийски университет в САЩ.  През 1995-1997 г. участва в проект „Темпус“ SEP09004195 – по международен  маркетинг, съвместно с университетите в Салерно–Италия, Лимерик-Ирландия, Лисабонския университет и Лутън–Великобритания. През 1998 г. по проект „Темпус“ специализира в Международния средиземноморски университет в гр. Ханя, Гърция. През 2001 г.  в Министерството на външната търговия на Сирия - специализация по маркетинг. Специализира в Анкара,Турция, по учебни програми. През периода 2003-2005 г. участва в проект по програма „Еразъм“с ТУ-Атина, Гърция, на тема „Разработване на учебни планове и програми по маркетинг“. През 2010-2013 г. е ръководител на проект към НИЦ – АУ Пловдив на тема „Оценка на устойчивостта в лозаро-винарския сектор. Избор на добра практика”.

Доц. д-р Г. Богоев е бил научен ръководител на общо 6 докторанти, от които петима са защитили успешно. 

Доц. д-р Г. Богоев е завършил АУ-гр. Пловдив и е защитил докторска степен (кандидат на икономическите науки) на 22.12. 1988 г. През 1991 г. е избран за доцент, а на 22.12.2006 г. Академичният  съвет на Европейския колеж по икономика и управление му присъжда званието „професор“.

Доц. д-р Г. Богоев е заемал следните административни длъжности: ръководител на катедра – 2 мандата; заместник-декан - 1 мандат; декан – 2 мандата.