1. Начало
 2. За нас
 3. Документи

Документи

Редактор на HTMLПренос на думи

      1. Правилник устройството и дейността и управлението на ЕВУИМ
       Пълното съдържание на правилника може да видите тук.
      2. Органиграма на ЕВУИМ

       2654
        
      3. Правила за студентска мобилност и индивидуализиране на учебни планове

       Пълното съдържание на правилника може да видите тук.

      4. Правила за документиране и удостоверяване статусите на студентите в ЕВУИМ
       Пълното съдържание на правилника може да видите тук.
      5. Стратегия за развитие на научно-изследователската дейност на ЕВУИМ за периода 2014-2020
       Пълното съдържание на документа може да видите тук.
      6. Стратегия за развитие на ЕВУИМ за периода 2014-2020
       Пълното съдържание на документа може да видите тук.
      7. Етичен кодекс на ЕВУИМ
       Пълното съдържание на кодекса може да видите тук.
      8. Харта Еразъм

       Харта Еразъм

       PIC код 939052830

       Erasmus Code BG PLOVDIV08

       Application Reference Number 251161-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE

       Валидност от 01-01-2014 до 31-12-2023

        
      9. Членство в международни организации

       AACSB International
       Асоциацията за напредък на бизнес училищата, най-старото глобално сдружение за бизнес образование, която дава международно признати акредитации на бакалавърски, магистърски и докторски програми за обучение по мениджмънт и счетоводство. Членство на ЕВУИМ в AACSB International       CEEMAN Association (Bled, Slovenia)
       Централна и Източноевропейска асоциация за развитие на мениджмънта, аналог на EFMD за региона. Членство на ЕВУИМ в CEEMAN       EFMD & EFMD – Global network (Brussels, Belgium)
       Европейската фондация за развитие на мениджмънта, най-авторитетната световна асоциация на висшите училища по мениджмънт. Членство на ЕВУИМ в EFMD       PRME
       Първата международна организация, която активизира връзките на водещи бизнес училища с ООН и създава глобална платформа за отговорно управление на образованието. Членство на ЕВУИМ в PRME       AMBA
       Асоциацията на магистърските бизнес програми е безпристрастен орган за управление и повишаване на стандартите в качеството на следдипломното обучение. Членство на ЕВУИМ в AMBA