дискусия: Нужна ли е данъчна реформа в Република България?

Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) и Института за икономически изследвания при БАН организират съвместно две академични дискусии с участието на най-авторитетните български икономисти от академичните среди, представители на бизнеса, на синдикатите и работодателските организации, за обсъждане на актуални проблеми на българската икономика и формиране на предложения за тяхното решаване.

Регистрация: 09:00 часа
Продължителност: от 09:30 до 17:00, с две кафе паузи и обедна почивка.
Място на провеждане: аула 205 на ЕВУИМ – Филиал София, ж.к. Дружба, ул. „5006“ №2

 
Основни въпроси за дискусия:
 • Има ли недостиг на данъчни приходи в България?
 • Има ли нужда от промяна на структурата на бюджетните приходи и разходи?
 • Необходима ли е промяна в общото данъчно съотношение (сумата на данъците и социално осигурителните вноски към БВП)?
 • Повече или по-малко участие на държавата е добре за икономическото и социалното развитие?
 • Необходимо ли е да се замени плоският (пропорционалният) данък с прогресивен?
 • Трябва ли да се промени съотношението между преки и косвени данъци?
 • Защо не се въвежда семейното подоходно облагане?

 

За регистрация и повече информация вижте страницата на събитието.

2202.2017
Още новини
 1. Временно спиране на достъпа до сайта и E-class

  Уважаеми колеги,поради технически причини, на 11.06.2019 г., вторник, от 18:00 до 23:00, сайтът на висшето училище ehsem.bg и електронната система E-class няма да бъдат достъпни. Извиняваме

  Прочети повече
  0606.2019
 2. Неучебни и неработни дни

  Уважаеми колеги, със заповед на Ръководството на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт се обявяват за неприсъствени, неучебни и неработни следните дни през месеците

  Прочети повече
  2304.2019
 3. ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ“ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА 2019 г.

    ОБУЧЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА студенти по специалности в професионалните направления по „Икономика“ и „Администрация и управление“; дипломирани бакалаври и магистри по икономика и мениджмънт. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Педагогическата квалификация

  Прочети повече
  2603.2019
 4. ДИПЛОМАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

  Уважаеми студенти,пролетната дипломационна сесия ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС „МАГИСТЪР“ ще се проведе в Пловдив, както следва: 11 МАЙ 2019 г. – комплексен държавен изпит по специалността

  Прочети повече
  2203.2019
 5. ЕВУИМ с поредна положителна акредитация от НАОА

  Уважаеми колеги, Националната агенция за оценяване и акредитация излезе с положително становище относно откритата процедура на Европейското висше училище за програмна акредитация на професионалните направления „Икономика“

  Прочети повече
  1203.2019
 6. Стартира курс по Здравен мениджмънт

      Квалификация: специалист   Хорариум: 200 учебни часа   Продължителност: 3 месеца   Такса: 800 лв.   Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ) предлага програмата за следдипломна квалификация по Здравен мениджмънт в

  Прочети повече
  0502.2019
 •